Verzet tegen vestigen pensioenfondsen in buitenland

50PLUS in de Tweede Kamer staat achter een motie die zich verzet tegen de richtlijn die Nederlandse pensioenfondsen aanmoedigt om zich in het buitenland te vestigen en daarbij De Nederlandsche Bank onvoldoende bevoegdheden geeft om de deelnemers te beschermen.

De betreffende motie-Omzigt werd behalve door Henk Krol van 50PLUS mede-ondertekend dor de Tweede Kamerleden Dijkgraaf, Ulenbeldt, Schouten, De Graaf, Thieme, Van Klaveren en Van Vliet.

50PLUS heeft grote bedenkingen bij alle Europese regelgeving ten aanzien van pensioenen. De Kamerfractie vreest dat via het sluipende proces van richtlijnen en regelgeving vanuit Brussel de soevereiniteit ten aanzien van ons pensioenstelsel wordt uitgehold. Het gebeurt in kleine, minimale stapjes, maar het gebeurt, stelt Henk Krol.

Het verhuizen van pensioenfondsen, het kiezen van toezicht lijkt 50PLUS niet passend voor pensioenfondsen.

"Het gaat immers om ons Nederlandse stelsel, een van de beste ter wereld, waar we heel zuinig op moeten zijn. Regelgeving die verhuizing van pensioenfondsen en -regelingen bevordert vinden wij overbodig en onwenselijk; hiermee halen wij hoe dan ook onnodige risico's binnen die wij met pensioenen niet willen."

Daarom heeft 50PLUS in de Tweede Kamer de motie van Kamerlid Omtzigt van harte mede-ondertekend.

Om de tekst van de motie-Omzigt te lezen:

Zie het origineel.