jul 06 Bijeenkomst 'De impact van... AG (Johan de Witt huis), Utrecht


06 juli 2016 AG (Johan de Witt huis), Utrecht

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap en de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen van de NBA-VRC brengen met regelmaat de expertise van actuarissen en financials samen in rondetafel-bijeenkomsten. Hierbij ligt altijd de focus op het delen van kennis en ervaringen vanuit ieders rol en
verantwoordelijkheden. Het overkoepelende thema daarbij is 'Aantoonbaar in control'.

Sturing op het kapitaalbeleid

Woensdag 6 juli 2016 organiseren we onze volgende bijeenkomst met als onderwerp 'De impact van de actuaris en de financial op het kapitaalbeleid'. Het gaat in deze rondetafel om sturing op het kapitaalbeleid. Waar is het de bestuurder om te doen? Welke informatie heeft hij nodig en voor wie,
voor wat? Welke knoppen staan ter beschikking om aan te draaien? Hoe beinvloedt dat de te nemen strategische beslissingen? En welke bijdrage kan de actuaris en de financial hieraan leveren?

Samenspel

In het bepalen van de impact van strategische scenario's op de kapitaalpositie komen de taken en de verantwoordelijkheden van de bestuurder, de actuaris, de risk manager, de controller en de accountant tezamen. Dit samenspel vraagt een proactieve en adviserende rol van zowel de financial als
de actuaris.

Bestuurders willen niet verrast en juist wel geadviseerd worden. Het bestuur heeft geen behoefte aan de beperkingen van het financiele- en actuariele model. En wil niet gehinderd worden door discussies over onvolledigheden in de financiele data, portefeuilles die nog niet volledig zijn
gemodelleerd en assumpties die zijn gedaan op basis van beperkte ervaringsstudies.

Sprekers

* Mecx Kooij, Managing Director Pension and Life Insurance/Generali
* Rob Tobe, Senior Manager Capital Management/Achmea
* Frank van den Wildenberg, Audit Partner Banking and Insurance/KPMG
* Dagvoorzitter: Amba Zeggen/Risk & Governance.

Bijdrage leveren

We willen een bijdrage leveren door het gezamenlijk formuleren van heldere kaders en handvatten voor een efficient en effectief kapitaalbeleid, ingebed in de planning & control cyclus. We gaan antwoorden formuleren op vraagstukken uit de praktijk waar we allemaal tegenaan lopen. En we nodigen
u van harte uit hieraan een bijdrage te leveren.

Praktische informatie

* Datum: woensdag 6 juli 2016
* Tijd: 15.00 - 18.15 uur (aansluitend borrel)
* Locatie : AG (Johan de Witt huis), Groenewoudsedijk 80, Utrecht
* PE-uren: 3
* Kosten: geen

Aanmelden

NBA en/of VRC leden kunnen zich aanmelden bij (mevr.) Ilja Vrolijk,i.vrolijk@nba.nl

Voor AG-leden zal de aanmeldprocedure via de AG-website verlopen. Details hiervoor zullen in een AG-ledenbericht bekend worden gemaakt.

Download als pdf Print Verstuur
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige evenement Volgende evenement

Top onderwerpen

* De Beroepseed
* HRA 2016
* Voorbeeldteksten
* Helpdesk vaktechniek
* Vind een accountant

[No translation for /Modules/AccountantRSS/Title, nl]

Meer berichten op Accountant.nl

Mijn NBA Inloggen noodzakelijk

Ga naar MijnNBA.nl voor informatie speciaal voor leden:

* HRA en Verklaringengenerator
* PE registreren
* Informatie voorkeuren aangeven

Ga naar MijnNBA.nl

De Beroepseed

* Beroepseed registreren (MijnNBA.nl)
* Beroepseed

Nieuws

* Agenda
* Nieuwsarchief
* Nieuwsbrief

Projecten

* Publieke Managementletters en Kennis delen
* NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag
* Project Toekomst Accountantsberoep
* Project Governance

[IMG] [IMG] [IMG] Nieuw bestuursmodel voor de NBA

Actueel

De Beroepseed

* Beroepseed registreren (MijnNBA.nl)
* Beroepseed

Nieuws

* Agenda
* Nieuwsarchief
* Nieuwsbrief

Projecten

* Publieke Managementletters en Kennis delen
* NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag
* Project Toekomst Accountantsberoep
* Project Governance

Voor leden

ALV

* Ledenvergadering 17 mei 2016

Diensten

* Register
* Publicaties
* Model algemene voorwaarden
* Waarnemingsovereenkomst
* Collectie voormalige NIVRA-bibliotheek
* Apps
* Commissie Vertrouwenspersonen Integriteit
* Modellen bewerkersovereenkomst

Permanente educatie

* PE-registratieVOOR LEDEN
* Regelgeving en wettelijke eisen PE
* Erkende PE-instellingen
* Formulier voor ontheffingsverzoeken
* PE-activiteiten erkende PE-instellingenVOOR LEDEN
* Verplicht PE-onderwerp 2014/2015
* Bestel de NBA Kennistoets
* Cursussen (PE)
* Veelgestelde vragen PE
* Nieuw PE-model voor accountants

Lidmaatschap

* Aanvraag lidmaatschap
* Contributie
* In- en uitschrijvingen
* Voordelen lidmaatschap
* Titelgebruik
* Buitenlandse accountants die in Nederland willen werken
* Opzeggen lidmaatschap

Ledengroepen

* NBA Young Profs
* Ledengroepbestuur Openbaar Accountants
* Ledengroep Accountants in Business
* Ledengroep Intern en Overheidsaccountants

Wet- en regelgeving

Gedrags- en beroepsregels

* HRA (NV COS)
* VGBA, ViO en Tijdelijke NVKS
* Standaard 4410
* Consultatie Gedrags- en beroepsregels
* Consultatie Gedrags- en beroepsregels Internationaal
* Vastgestelde toekomstige gedrags- en beroepsregels
* Archief

Regelgeving beroepsorganisatie

* Regelgeving beroepsorganisatie
* Regelgeving beroepsorganisatie in ontwerp
* Vastgestelde toekomstige regelgeving beroepsorganisatie
* Archief regelgeving beroepsorganisatie

Adviescollege Beroepsreglementering

* Over het Adviescollege voor Beroepsreglementering
* Naar een uitgebreidere controleverklaring
* Het regelgevend proces van de NBA
* Jaarplan 2016

Vaktechniek

Tools

* HRA
* Helpdesk vaktechniek
* Leidraden
* NBA Alerts
* NBA-handreikingen
* Modelrapporten 2014VOOR LEDEN
* Tool termijnen jaarrekening
* Dilemma's en moresprudentie voor Accountants in Business
* Archief handreikingen, leidraden en alerts

Vaktechnische thema's

* Belastingen
* Controleprotocollen (COPRO)
* Corporate Governance
* Externe Verslaggeving
* Financiele sector
* Fraude
* ICT
* Mvo
* Publieke Sector
* WWFT

Verklaringen

* Voorbeeldteksten
* Verklaringengenerator
* Naar een uitgebreidere controleverklaring
* Uitleg over verklaringen
* Standaardbankverklaring
* Archief voorbeeldverklaringen en -brieven

MKB

Info voor mkb-accountants

* Helpdesk mkb
* NEMACC
* Handreikingen en leidraden
* MKB Commissie
* Publicaties

Thema's en achtergronden

* Toetsingen
* Micro-entiteiten
* Tariefdruk
* Standard Business Reporting
* Belastingen

Info voor ondernemers

* Daarom een accountant
* Publicaties voor ondernemers
* Ondernemingsplan
* Vind een accountant
* Klacht over een accountant

Integrated Reporting

* Modules
* Vraag & Antwoord

Klacht- en tuchtrecht

Klacht- en tuchtrecht voor accountants

* Jurisprudentie
* Klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants
* Status handhaving NBA

Klachten over beroepsmatig handelen

* Verschillende klachteninstanties
* Klachtinstantie binnen het accountantskantoor
* Klachtencommissie NBA
* Accountantskamer

Civielrechtelijke geschillen

* Civielrechtelijke geschillen
* Raad voor Geschillen

Bezwaarschriften

* Bezwaarschriftenprocedure

Praktijkopleiding

Ondersteuning

* Raad voor praktijkopleidingen
* Bestuur NBA Stagebureau
* Commissie eindtermen Accountancyopleiding
* De praktijkbegeleider
* De beoordelaar
* De afstudeerscriptiebegeleider
* De examinator

Praktijkopleiding AA

* Praktijkopleiding AA
* Stagebureaus
* NBA stagebureau
* Eerste jaar
* Tweede jaar
* Derde jaar
* Praktijkexamen

Praktijkopleiding RA

* Praktijkopleiding RA
* Stagebureaus
* NBA stagebureau
* Eerste jaar
* Tweede jaar
* Derde jaar
* Afstudeerscriptie
* Praktijkexamen

Uitgelicht

* Nieuws
* Agenda
* Theoretische opleiding RA
* Verplichte cursussen RA
* Theoretische opleiding AA
* Verplichte cursussen AA
* Common content project

Over de NBA

Contact

* Contact & route
* Pers
* Klacht over een accountant
* Een accountant nodig bij geschillen?
* Logogebruik
* Social media

De organisatie

* Missie, beleid en taken
* Jaarplan
* Jaaroverzicht
* Jaarrapporten
* Bestuur
* Ledengroepen
* Commissies & adviesorganen
* Afdelingen en kringen
* Directie en medewerkers
* Vacatures

Raad voor Toezicht

* Raad voor Toezicht
* Toetsingen
* Kostenoverzicht
* Publicaties

Foreign prospective accountants

* The NBA

RSS Feed Twitter LinkedIn
(c) Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Privacystatement Disclaimer

Stuur deze pagina door

Naar:

_____________________ _____________________

Van:

_____________________ _____________________

Bijeenkomst 'De impact van de actuaris en de financial op het kapitaalbeleid'

_____________________
Verzenden Annuleren