Aanleg rotonde Mr. G. Groen van Prinstererlaan - Van Heuven Goedhart..


Gepubliceerd op: 29 juni 2016
Het kruispunt Mr. G. Groen van Prinstererlaan - van Heuven Goedhartlaan wordt getransformeerd naar een rotonde. De projectgrens is ruimer doordat ook de fietspaden rondom deze kruising worden geasfalteerd. Door aanleg van een rotonde kunnen fietsers en voetgangers met voorrang oversteken.
De rotonde is een van de maatregelen van het college om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten en tevens de doorstroming te verbeteren. Het maatschappelijk draagvlak voor de aanleg van een rotonde is groot.

Periode

Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 19 augustus. De uitvoering staat voor het grootste deel gepland in de schoolvakantie van 2016. Dit om hinder voor scholen, ondernemers, winkeliers, bewoners, fietsers, gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer door werkzaamheden te beperken.

Maandag 29 augustus 2015 beginnen de scholen weer en is de rotonde open voor alle verkeer.

Verkeershinder en stremming

Aannemingsbedrijf KWS beperkt de uitvoeringsduur door met meer ploegen te werken, langere werkdagen te maken en zo nodig in weekenden door te werken.
De uitvoering van het werk vindt gefaseerd plaats, waarbij een groot deel van de kruising wordt afgesloten voor het verkeer. Voetgangers hebben wel de mogelijkheid om het werkgebied te passeren.

Fase 0, van woensdag 29 juni tot en met vrijdag 1 juli:

Beperkte verkeershinder in verband met het verwijderen van een aantal bomen, voor uitlopend op de start van de infra werkzaamheden. In het najaar (plantseizoen) worden nieuwe bomen aangeplant als vervanging van de huidige.

Fase 1, van maandag 4 juli tot en met dinsdag 19 juli:

Stremming doorgaand verkeer vanaf de Mr. G. Groen van Prinstererlaan in oostelijke richting van de Beneluxbaan. Het verkeer op de Van Heuven Goedhartlaan zal door middel van een rijbaan versmalling in twee richtingen doorgang behouden. Komende vanuit Ouderkerk a/d Amstel wordt het doorgaande
verkeer omgeleid via de Zonnestein en de Rembrandtweg.

Fase 2, van woensdag 20 juli tot en met maandag 1 augustus 2016:

De nieuwe rotonde is deels gereed voor het verkeer. In deze fase stellen we de rotonde tijdelijk open voor het verkeer. De rijstroken vanaf het viaduct (Beneluxbaan) tot aan de rotonde zullen dan door middel van een tijdelijke doorsteek over de andere weghelft worden geleid.

Fase 3, vanaf dinsdag 2 augustus tot en met vrijdag 12 augustus:

Stremming op- en afrit Beneluxbaan aan de westzijde. Het verkeer zal via een tijdelijke doorsteek over de andere weghelft geleid worden.

Fase 4 vanaf maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2016:

Totale afsluiting van de mr. G. Groen van Prinstererlaan. Al het verkeer wordt gedurende deze twee weken omgeleid. Aansluitend zullen er nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden, waarbij de rotonde open is voor alle verkeer.
Zowel vooraankondiging, omleidingroutes en stremmingen staan aangegeven door middel van bebording. Fietsverkeer wordt geadviseerd de omleidingroute te volgen. De wijken, winkelcentra, ondernemers zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar (rekening houdend met
omleidingsroutes).

Openbaar vervoer.

Omleiding busverkeer (lijnen 171, 275, 356, 487, 754, N30 en de 200). Gedurende de werkzaamheden worden de genoemde lijnen via de Beneluxbaan omgeleid.
Het haltepaar op de Mr. G. Groen van Prinstererlaan - Oranjebaan zullen tijdelijk aangepast ofwel verplaatst worden.

Informatie

Op de pagina Werk in uitvoering, Werkzaamheden in Stadshart of Elsrijk, Aanleg rotonde Mr. G. Groen van Prinstererlaan-van Heuven Goedhartlaan staat de laatst beschikbare informatie, waaronder ook de omleidingroutes op een kaart te zien zijn.
Tweet

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl