Uitnodiging informatieavond LEADER-subsidie


De Lokale Actiegroep LEADER Zeeuws-Vlaanderen nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst over de LEADER-subsidie als onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze vindt plaats op dinsdag 5 juli 2016 in het evenementencentrum `t Meulengat, Sint Elisabethlaan
49 te Sluiskil.

Tijdens deze informatieavond komt u te weten wat LEADER is, wie de leden zijn van de Lokale Actiegroep LEADER Zeeuws-Vlaanderen, hoe u een project kunt indienen en welke spelregels daarmee gemoeid zijn. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om uw projectidee te delen via een korte presentatie
van ongeveer 1 minuut.Programma:

19.30 uur: Ontvangst met koffie

20.00 uur: Opening door mevrouw Diana van Damme-Fassaert, voorzitter van de Lokale ActieGroep LEADER Zeeuws-Vlaanderen

20.15 uur: Aan de slag met LEADER - praktische informatie door de Provincie Zeeland

20.45 uur: Ideeencafe - Presentaties

21.30 uur: Slotwoord

21.35 uur: NetwerkmomentDeelnemen

Deelname is gratis, maar we verzoeken u om u in te schrijven voor 1 juli a.s.. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar Boy Saija van de Provincie Zeeland, bsa@zeeland.nl, of naar Helen van der Hooft-McCarthy van de gemeente Hulst, h.van.der.hooft@gemeentehulst.nl. Indien u uw idee
wil presenteren tijdens het ideeencafe verzoeken we u dit bij de aanmelding door te geven.