Verplicht onderzoek naar de veiligheid van galerij- en balkonvloeren


Gepubliceerd op: 29 juni 2016
De Rijksoverheid verplicht eigenaren van flatgebouwen om onderzoek te doen naar de veiligheid van de constructie van galerij- en balkonvloeren. Het gaat voornamelijk om flats die zijn gebouwd in de periode 1950-1970.

Wettelijke onderzoeksplicht constructieve veiligheid galerij- en balkonvloeren flatgebouwen

Uit onderzoeken is gebleken dat galerij- en balkonvloeren mogelijk niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Het risico is instortingsgevaar als gevolg van problemen in de wapening. Zo is er in 2011 een galerij van een flat in Leeuwarden ingestort. Deze risico's kunnen zich ook voordoen
bij flatgebouwen in Amstelveen.

Daarom heeft de gemeente de eigenaren van flatgebouwen (woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en andere eigenaren van flatgebouwen) een brief gestuurd met informatie over de wettelijke onderzoeksplicht. Op 1 juli 2017 moeten de onderzoeksrapporten gereed zijn.

Verantwoordelijkheid gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouw. De gemeente doet een beroep op gebouweigenaren om de veiligheid voor de bewoners en de omgeving te garanderen en wijst gebouweigenaren op hun verantwoordelijkheid om het vereiste onderzoek uit te voeren en indien nodig
passende maatregelen te treffen.

Handhaving

Het achterwege laten van het wettelijk verplichte onderzoek of van het treffen van de benodigde maatregelen is een overtreding, waartegen de gemeente handhavend kan optreden. Wij vertrouwen erop dat dit niet nodig zal zijn.

Meer informatie

Meer informatie over deze problematiek is te vinden op http://www.sbrcurnet.nl/ in de publicatie `Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten' (oktober 2014).
De nieuwe wetgeving met de toelichting is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015, nr. 45221.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer (020) 540 49 11.

Zie ook onderstaande downloads.

* Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten (PDF, 3.846 kB 27 juni 2016
* Staatscourant 22122015 nr 45221 (PDF, 2.000 kB 27 juni 2016

Tweet

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl