Vergadering openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit


De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sluis houdt op donderdag 7 juli 2016 een openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 9.00 uur plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf woensdag 6 juli 2016 ter inzage in het Klanten
Contact Centrum (KCC) en is vanaf deze datum digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl.