Heropende Wijkbibliotheek Schilderswijk veel bezocht


Heropende Wijkbibliotheek Schilderswijk veel bezocht

Gepubliceerd:
29 juni 2016

Laatste wijziging:
29 juni 2016

De heropende Wijkbibliotheek Schilderswijk wordt zeer goed bezocht. In de eerste vijf maanden van 2016 kwamen er 48.700 bezoekers naar de bibliotheek op de hoek Hoefkade-Koningsstraat. Omgerekend naar een jaarresultaat betekent dit meer dan 100.000 bezoekers. Het laatste jaar voor de sluiting
bezochten 37.800 de bibliotheek.

De wijkbibliotheek werd in 2013 gesloten in verband met bezuinigingen. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot daarop het besluit terug te draaien en de Wijkbibliotheek Schilderswijk weer te openen.