Tussenstand: Inspectie ontvangt 6 meldingen van ongewenste vaststell..


Nieuwsbericht | 29-06-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet sinds april onderzoek naar zogenaamde `zwijgcontracten' in de zorg. Tot nu toe heeft de inspectie daar 46 meldingen over gekregen. Bij 6 daarvan gaat het om vaststellingsovereenkomsten met ongewenste bepalingen.

De meldingen gaan over verschillende soorten zorg: medisch specialistische zorg en ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en farmaceutische bedrijven.

Onderzoek gaat door

De IGZ gaat door met het onderzoek naar deze ongewenste vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Als dat kan en nodig is, onderzoekt de inspectie ook het incident waar het contract over gaat. De inspectie gaat uiteraard voorzichtig om met de belangen van de melders. Nog steeds geldt dat de
inspectie met elke melder persoonlijk contact opneemt. De IGZ zet pas stappen na uitvoerig overleg met de melder en diens instemming.

Als u vermoedt dat u een ongewenste vaststellingsovereenkomst heeft getekend, dan kunt u zich

melden bij de inspectie. U kunt ookanoniem melden. De inspectie gaat zeer vertrouwelijk met uw informatie om.

Meer informatie

* Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patient
* Melden over zwijgcontracten
* Anoniem melden