29-06-2016 - Uitstel open dagen opgraving Zuidbuurt


De open dagen bij de archeologische opgravingen aan de Zuidbuurt van 1 en 2 juli gaan niet door. De vele regenval van afgelopen week zorgde voor teveel nattigheid. De veengrond op de locatie geeft het water niet de kans om snel weg te zakken.

De nattigheid in het gebied was ook in het verleden een probleem. De archeologen zijn bezig om hier een terp op te graven. Het lijkt erop dat deze terp is aangelegd na de grote overstromingsrampen die het Vlaardingse grondgebied in de middeleeuwen teisterden en na de aanleg van de Maasdijk in
de 13e eeuw. Het is voor het eerst in Vlaardingen dat een middeleeuwse terp goed archeologisch onderzocht kan worden. De terp ligt in het markant 'parelsnoer' van boerderijen en terpen waarvan de ligging nog herinnert aan de oorspronkelijke middeleeuwse indeling van het landschap. In de terp
zijn diverse vondsten gedaan waaronder keramiek, metaal en baksteen.

profielsleuf
De profielsleuf die begin vorige week is gegraven, staat bijna helemaal vol water. De sleuf is twee meter diep...

Geduld

Wie nieuwsgierig geworden is, moet echter voorlopig geduld hebben. Niet alleen is het terrein te drassig om de bezoekers van de open dagen aan te kunnen, maar ook de archeologen kunnen nog even hun werk niet doen. Als zij op dit moment zouden gaan graven, dan zouden vondsten kunnen beschadigen
of wegspoelen door alle nattigheid.Het archeologisch onderzoek vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat vanwege het project Blankenburgverbinding. Meer informatie over het project en het onderzoek vindt u op www.blankenburgverbinding.nl

Uitgelicht