N207 Zuid: Start tweede fase Verlengde Bentwoudlaan en maatregel Haz..


Provincie Zuid-Holland houdt op dinsdag 5 juli 2016 en eind augustus de eerste startbijeenkomsten voor de Verlengde Bentwoudlaan en Hazerswoude-Dorp. In april hebben provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan de Rijn en Waddinxveen de Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief
vastgesteld.

Hiermee start de tweede fase in de planstudie N207 Zuid. In deze fase wordt in samenwerking met belanghebbenden het ontwerp en de inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan verder uitgewerkt en gezocht naar een maatregel voor de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp.

Bijeenkomst 5 juli

De Verlengde Bentwoudlaan is de geplande verbinding tussen de toekomstige Verlengde Beethovenlaan in Waddinxveen en de Hoogeveenseweg in Boskoop. Hiervoor wordt dit jaar een inpassingsvisie opgesteld en op dinsdag 5 juli staat een eerste startbijeenkomst gepland. Voor de bijeenkomst zijn alle
bewoners en bedrijven in de directe omgeving tussen het Noordeinde en de Hoogeveenseweg en de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan uitgenodigd, als ook diverse belangenorganisaties uit de omgeving. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden via N207@pzh.nl.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens deze bijeenkomst geeft de provincie informatie over de nieuwe weg, wat een inpassingsvisie inhoudelijk betekent en wat er de komende tijd staat te gebeuren. Ook staan de verschillende vragen en verbeterpunten vanuit de omgeving centraal. Ideeen en verbeterpunten die in een eerdere fase
al zijn aangedragen, worden ook zoveel mogelijk meegenomen. Na de zomer volgen twee ontwerprondes. Dit zijn ontwerpsessies met een kleinere groep afgevaardigden. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli wordt de samenstelling van deze groep bepaald en kunnen bewoners zich hiervoor opgeven.

Maatregel Hazerswoude-Dorp

De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan zorgt ervoor dat de hoeveelheid verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp op het bestaande knelpunt extra toeneemt. Daarom zoekt de provincie naar een oplossing voor Hazerswoude-Dorp die voor een verbetering zorgt en betaalbaar is. Een mogelijkheid is
bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde aan te leggen of om bestaande opstelstroken aan te passen.

Om na te gaan welke mogelijkheden er zijn en om de eerste verkenningen te toetsen, houdt de provincie eind augustus een startbijeenkomst. Omwonenden en belangenorganisaties worden binnenkort uitgenodigd. Vervolgens worden ook voor Hazerswoude-Dorp 2 ontwerprondes georganiseerd met een kleinere
groep afgevaardigden. Deze groep wordt eind augustus samengesteld.

Herinrichting Hazerswoude-Dorp West

Voorafgaand aan bovenstaande informatiebijeenkomsten is in dorpshuis De Juffrouw in Alphen aan den Rijn op 30 juni 2016 een bijeenkomst over de herinrichting Hazerswoude-Dorp West. Hierbij is de projectleider van de provincie aanwezig om alvast kort toe te lichten hoe het proces eruitziet om
tot een goede verkeersmaatregel in Hazerswoude-Dorp te komen.