Tentoonstelling over waarheid en mythe rond Willem en Hillegonda van..


29 juni 2016 - Nieuwsartikel

De nieuwe tentoonstelling Mysterie Brederode die vanaf 1 juli in Huis van Hilde te zien is, belicht wat we weten en vooral ook wat we niet weten over het adellijk echtpaar Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne.

Heeft Willem, een van de belangrijkste ridders in de 13de eeuw, Kasteel Brederode bewoond? Wat vertelt hun graf ons en welke informatie heeft skeletonderzoek opgeleverd? Wie waren de kinderen in het graf? De tentoonstelling toetst de romantische overlevering aan archeologisch bewijs en
presenteert vondsten die het kasteelleven in die tijd illustreren.

Mensfiguren Willem en Hillegonda van Brederode in Huis van Hilde

De skeletten van Willem en Hillegonda van Brederode liggen in de vaste tentoonstelling van Huis van Hilde en hun gezichten zijn met forensische technieken gereconstrueerd. Het verhaal over dit echtpaar, en over de Van Brederodes in het algemeen, is echter verre van compleet.

De familie speelde tot in de 17de eeuw een bijzondere rol in de Nederlandse geschiedenis. Bekend is dat Willem van Brederode (1226-1285) in 1248 met Willem II van Holland mee op veldtocht tegen opstandelingen in het Ruhrgebied ging, en dat hij in 1256 ten strijde trok tegen de West-Friezen. De
vraag is echter of we meer van zijn persoonlijke geschiedenis kunnen reconstrueren. De weinige archeologische vondsten geven geen goed beeld; bovendien doen er tal van romantische verhalen de ronde over de Van Brederodes.

De Ruine van Brederode

Waren Willem en Hillegonda wel de eerste bewoners van het Kasteel Brederode? Wat vertellen de archeologische vondsten ons hierover? Van een adellijke familie verwacht je luxe objecten te vinden, maar zijn die er ook? De tentoonstelling laat aan de hand van vondsten zien hoe het er op het
kasteel aan toe ging. Zo is er eet- en drinkgerei uit die tijd en een deel van een mozaiekvloer uit een van de kasteelruimten. De stamboom van de familie Van Brederode, geillustreerd met afbeeldingen van munten, brengt de familie tot leven.

Skeletonderzoek

Opmerkelijk was de vondst, in 1967 tijdens een opgraving bij de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid, van de voormalige Brederodekapel met daarin vele graven. Daar werd ook een fraai versierde grafzerk met de afbeelding van een ridder en zijn vrouw aangetroffen. Daaronder bevonden zich twee
bakstenen graven met de skeletten van Willem en Hillegonda. Deze vondst heeft veel informatie opgeleverd, maar ook weer vragen opgeroepen. Hillegonda is naar alle waarschijnlijkheid een natuurlijke dood gestorven op 72-jarige leeftijd. Maar wat voor leed viel Willem, die op 49-jarige leeftijd
overleed, ten deel? En wat doen de skeletresten van kinderen in dat graf?

Extra's

In de tentoonstelling worden zoveel mogelijk feiten en vondsten gepresenteerd. Films illustreren het onderzoek naar de geschiedenis van de familie en de gezichtsreconstructies die van Willem en Hillegonda zijn gemaakt. Voor wie het allemaal nog eens na wil lezen is er een gratis brochure. Ook
staan er vier lezingen over verschillende aspecten van de Brederodes gepland (Hildes Lezingen op 7 en 28 september, 2 en 30 november). In Hildes Heerlykhyd is een speciaal Brederode-menu verkrijgbaar.

De tentoonstelling kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland, en wordt gehouden in het kader van het Brederodejaar 2016; tal van instellingen en verenigingen organiseren dit jaar activiteiten en presentaties rond deze familie.

Mysterie Brederode is t/m 25 september 2016 in Huis van Hilde te zien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel