Snelheidscontrole in Vennepse wijk Welgelegen


Publicatiedatum:
woensdag 29-06-2016
Bewoners van de wijk Welgelegen vinden dat er te hard wordt gereden in hun buurt. Daarom hield de politie hier dinsdag 28 juni een snelheidscontrole. Ook burgemeester Theo Weterings kwam een kijkje nemen.

Burgemeester Theo Weterings kijkt door de laser snelheidsmeter tijdens de controle op de Noorderdreef. Naast hem staat wijkagent Hans van Rooijen.
Foto: Burgemeester Theo Weterings kijkt door de laser snelheidsmeter tijdens de controle op de Noorderdreef. Naast hem staat wijkagent Hans van Rooijen.

Bewoners, politie en gemeente in Nieuw-Vennep werken samen aan versterking van de veiligheid en leefbaarheid. Afgelopen maart is in Welgelegen een enquete gehouden waarin bewoners aandachtspunten konden aangeven. Tijdens een bewonersavond in april is daaruit een top 3 gekozen, waarvoor
gezamenlijk oplossingen worden gezocht.


Tekstwagens

"Prioriteit nummer een in de wijk is aandacht voor te hard rijden",

vertelt wijkagent Hans van Rooijen.

"Samen met bewoners hebben we daarom 0-metingen gehouden om te kijken of, en zo ja waar, er te hard wordt gereden. Het blijkt inderdaad dat zowel in de 30-km straten als op de wegen waar je 50 km per uur mag regelmatig de snelheidslimiet wordt overschreden. Vorige week hebben we tekstwagens
geplaatst met de waarschuwing dat we een snelheidscontrole gaan houden. Die heeft dinsdag plaatsgevonden op de Noorderdreef."Mooi initiatief

De controle was 's middag tussen 16.00-17.00 uur en 's avonds tussen 20.00-21.00 uur. In totaal zijn zeven bekeuringen gegeven. De hoogst gemeten snelheid was 67 km per uur. Niet alleen bewoners waren bij de verkeerscontrole aanwezig, ook burgemeester Weterings kwam een kijkje nemen:

"Deze controle is een mooi voorbeeld van een initiatief van bewoners, wijkagent en gemeente om de eigen leefomgeving veiliger te maken."

Weterings maakte van de gelegenheid gebruik om wijkagent Van Rooijen te feliciteren met het feit dat hij vrijdag 1 juli precies veertig jaar in dienst is van de politie.


Aanpak rommel op straat

Bij deze ene actie blijft het niet, verzekert Van Rooijen.

"Het komend jaar zullen er vaker in de wijk controles zijn, om mensen ervan te doordringen zich aan de maximumsnelheid te houden, voor de veiligheid van iedereen."

Ook voor de twee andere prioriteiten, rommel op straat en vandalisme, zijn acties ondernomen. De sloot bij het Herbert Vissers College (HVC) achter de Marskramer is schoongemaakt, er komen meer afvalbakken op de route bushalte Getsewoud Noord - de Estafette - HVC, handhavers surveilleren extra
en met leerlingen en leraren van het HVC worden aan het begin van het nieuwe schooljaar afspraken gemaakt over een actie om rommel op straat tegen te gaan. Over de aanpak van vandalisme en vernielingen is de gemeente in gesprek met bewoners.


Linquenda

Welgelegen is de tweede wijk in Nieuw-Vennep waar deze proef met `gebiedsgerichte samenwerking' plaatsvindt. Begin 2016 is gestart in Linquenda. Hier zijn diverse schouwen geweest waarbij bewoners, handhavers en wijkagenten de problemen in de wijk hebben besproken. Van Rooijen:

"Een van de knelpunten was bijvoorbeeld de verkeerssituatie bij supermarkt Hoogvliet, waar mensen zich niet aan het eenrichtingsverkeer houden en buiten de vakken parkeren. Daar surveilleren wij nu samen met de handhavers regelmatig. En dat helpt, we merken dat het aantal bekeuringen afneemt.
Van bewoners horen wij dat ze blij zijn met onze aanpak."