Lochemse Kijk op Cultuur


illustratie van de procescartograaf

De gemeente Lochem heeft een nieuwe cultuurvisie: Kijk op Cultuur. Deze visie is gemaakt samen met de culturele organisaties uit de hele gemeente en met inbreng van inwoners. In de cultuurvisie staat onder andere wat we willen bereiken op het gebied van cultuur. Zes duidelijke ambities zijn
hierin opgeschreven. De komende weken ziet u ze hier stuk voor stuk in beeld. Na de zomer gaan we ermee aan de slag, want het blijft niet bij een ambitie alleen. Samen met iedereen die cultuur een warm hart toedraagt gaan we dit verder uitwerken.

5. Cultuureducatie

Als je op jonge leeftijd kennismaakt met cultuur, dan legt dat een stevige basis. Een toekomst waarin je zelf actief meedoet op het gebied van cultuur of waarin je cultuur zelf beleeft. Deze kennismaking met cultuur stimuleert de creativiteit en de waardering voor wat er allemaal te beleven is
op het gebied van cultuur. Het stimuleert ook je interesse voor andere culturen en gewoonten en het bevordert je inlevingsvermogen en empathie.

Basisscholen en het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om samen met cultuurorganisaties ervoor te zorgen dat cultuur stevig in het onderwijs aan bod komt. We willen namelijk alle jongeren de kans geven met cultuur in aanraking te komen. Daarom is het belangrijk dat er in het onderwijs
middelen worden ontwikkeld die jongeren aanspreken in hun eigen taal en waarbij zij de gelegenheid krijgen een eigen cultuur te creeren. Volgende week ziet u hier ambitie 6.