LochemEnergieChallenge


Team LochemEnergie Challenge

Ruim 80 leerlingen in de regio Stedendriehoek doen mee aan de tweede editie van de LochemEnergieChallenge. Ze gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden voor `De wijk van de toekomst', die volledig draait op energie uit wind, zon en water. Vijf leerlingen uit klas 5vwo van het Staring College
bereiden de challenge voor. Ze schrijven erover in het Gemeentenieuws en u kunt de ontwikkelingen op de voet volgen op de Facebook-pagina van LochemEnergieChallenge.

Waarom een Wijk van de Toekomst?
Door Marjolein Wesselink

Om een wijk van de toekomst te realiseren moet er veel gebeuren. Zo ook op het maatschappelijke vlak, er zijn veel partijen waar je rekening mee moet houden en die verschillende belangen hebben.

Neem bijvoorbeeld oudere mensen. Ouderen stoken hun woning vaak heel warm, ze gebruiken dus veel energie. Maar waarom zouden ze nog investeren in het verbouwen van hun huis, in zonne-energie of in andere duurzame energiebronnen, als de kans groot is dat ze er over tien, vijftien jaar niet meer
zijn? Het zou voor deze mensen zelf niks uitmaken of ze wel of niet investeren in de verbouwing van hun huis. Ze zouden het dus doen voor hun kinderen en kleinkinderen, zodat zij wel in een duurzame wijk kunnen wonen en werken, zonder daarbij gebruik te maken van gas.

Verbouwen met kleine beurs

In Lochem-West wonen veel mensen met weinig geld. Vaak huren ze een woning en een grote verbouwing is natuurlijk ingrijpend. Voor deze groep is het belangrijk dat die verbouwing, en daarmee ook de energiebesparing, financieel rendeert, want zij betalen relatief een hoge energierekening. Vaak
wonen ze in de slechtste huizen, dat is ook een oorzaak van de hoge energierekening. Voor deze groep is het goed om te investeren in een verbouwing. Het kost misschien wel wat, maar als je binnen een aantal jaar die investering terugverdient en daardoor een veel lagere energierekening hebt, is
het op de lange termijn alleen maar een goede zaak, die wijk van de toekomst.

Gasvrije wijk

Voor de gasleverancier is die wijk van de toekomst natuurlijk niet echt een iets waar ze bij staan te springen, zij leveren immers het gas in deze wijk. Het gasverbruik in je huis wordt voor het grootste deel bepaald door de verwarming van het huis. Het is voor een gasleverancier natuurlijk
een behoorlijke klap als ze in een keer een hele wijk geen gas meer kunnen/hoeven te leveren. Maar dat is wel de toekomst, een gasvrije woonwijk.

Het is veel werk om de alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen en zolang niet iedereen het ermee eens is, is het onmogelijk de wijk van de toekomst te realiseren.