Dijkverbetering: omleidingen in Eemdijk en Zuidereind - Waterschap V..


Automobilisten moeten tussen 4 en 18 juli rekening houden met enkele omleidingen bij Eemdijk en het Zuidereind. Dit in verband met werkzaamheden rond de dijkverbetering.

De Dijkencombi, die werkt aan de dijkverbetering op het traject Eemdijk zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk gaat in juli enkele duikers, die de dijk kruisen, verwijderen en vervangen. Daarvoor wordt ter plekke de verharding verwijderd en een sleuf gegraven. De weg wordt plaatselijk afgesloten. Dit
betekent dat de Eemdijk is afgesloten van 4 juli tot en met 18 juli. Verkeer van Eemdijk richting de Bisschopsweg wordt omgeleid via de Vaartweg, de Bikkersweg en de Westsingel naar de N414, de Bisschopsweg. (volg borden E).

Zuidereind

Tijdens de afsluitingen worden tevens damwanden geplaatst bij 't Overvaren en het Zuidereind. Het Zuidereind is daarom afgesloten van 11 juli tot en met 18 juli. Verkeer vanaf de Bisschopsweg naar Zuidereind (richting Amersfoort) moet de borden Zuidereind Slaagseweg volgen. Verkeer vanaf
Amersfoort richting Eemdijk volgt de borden met het nummer 7. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Neerzeldertseweg en de N199. Verkeer vanaf het Zuidereind naar Eemdijk volgt de borden D.
Woningen en percelen zijn altijd via een zijde bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Fietsers en voetgangers

De omleidingen gelden niet voor fietsers en voetgangers. Die worden langs de werkzaamheden geleid en kunnen de doorgaande route blijven vervolgen. Plaatselijk moeten fietsers wellicht even afstappen om veilig de werkzaamheden te passeren.