Aangepast bestemmingsplan Tuin de Lage Oorsprong


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het aangepaste ontwerpbestemmingsplan voor Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek vastgesteld.

Dit bestemmingsplan moet het bestemmingsplan uit 2014 vervangen, waartegen beroep was aangetekend. Het ontwerpbestemmingsplan 'Tuin de Lage Oorsprong 2016' ligt tot 10 augustus 2016 ter inzage.

Beroep

In het bestemmingsplan uit 2014 was vastgelegd wat er wel en niet toegestaan is in de tuin. Het bestemmingsplan gaf onder andere de mogelijkheid om in de tuin een oranjerie, kas en kapschuur te bouwen. Een aantal partijen tekende daartegen beroep aan bij de Raad van State. De Raad van State
gaf echter aan dat de geplande bebouwing in de tuin goed onderzocht en omschreven is, maar keurde het bestemmingsplan toch af.

Aanpassingen

Volgens de Raad van State waren er namelijk enkele andere onderdelen uit het bestemmingsplan niet goed of onvolledig. Daarbij ging het om een typefout in de regels waardoor er een verkeerde verwijzing stond, twee onderdelen uit het geluidsonderzoek die niet voldoende beschreven waren en de
mogelijke natuureffecten van het parkeren langs de Van Borsselenweg die niet voldoende beschreven waren. Deze vier onderdelen zijn hersteld in het ontwerpbestemmingsplan dat het college nu heeft vastgesteld.

Wethouder Jasper Verstand: "Het college gaat ervan uit dat hiermee de eerdere fouten zijn hersteld. Het college staat nog altijd achter deze mooie culturele en economische ontwikkeling van Tuin de Lage Oorsprong, die bovendien alleen mogelijk is door de inzet van veel vrijwilligers. Deze
ontwikkeling past in het streven om meer beleving te krijgen op onze landgoederen, een van onze kernkwaliteiten."