Bedrijfsafval zoekt nieuwe eigenaar


29-06-2016 De provincie Noord-Holland en de Technische Universiteit Delft introduceren `Matchmaker'. Deze digitale 'koppelaar' maakt het voor bedrijven mogelijk hun overtollig spullen en recyclebare materialen aan te bieden. Ook kan worden aangegeven welke spullen zij zelf kunnen gebruiken.

Onderzoek

De matchmaker zoekt naar een aanbieder of aannemer voor deze materialen. Op die manier besparen bedrijven kosten en wordt er minder afval weggegooid. Dit initiatief maakt deel uit van een onderzoek van de provincie Noord-Holland naar het verminderen van de kosten voor bedrijfsafval. Met dit
onderzoek wil de provincie helpen om de afvalkosten voor bedrijven in verschillende branches te verminderen. De TU Delft voert dit onderzoek uit. Zij ontwikkelden hiervoor een aantal `tools' waarvan een `Matchmaker' is. De `Matchmaker' is te vinden op www.afvalkring.nl. Het invullen van de
matchmaker kost slechts 3 minuten. Alle gegevens blijven anoniem.

Economische ontwikkeling

Inmiddels maakt een aantal bedrijven al succesvol gebruik van de matchmaker. Op de website zijn ook tips te vinden die helpen om nog meer te recyclen. De provincie Noord-Holland staat voor het bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Om dat doel te bereiken biedt de
overstap naar een circulaire economie veel kansen. Daar kan een grote milieuwinst worden gehaald. De overstap naar een circulaire economie is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt ook kansen voor economische ontwikkeling. De rol van de provincie is die van verbinder van initiatieven
en kennismakelaar richting bedrijfsleven en gemeenten. Het onderzoek van TU Delft draagt daar aan bij.
29-06-2016
Thema Nieuws, Drechternieuws