De atoomkelder aan Langgewenst


In 1955 draagt het hoofd Bescherming Bevolking de gemeente Hilversum op om een schuilplaats aan te leggen voor eventuele luchtaanvallen. Men was namelijk bang voor een atoombomaanval, zoals ook is gebeurd in Hiroshima tijdens de Tweede Wereldoorlog. De atoomkelder was een publiek werk, en dus
toegankelijk voor iedereen die zich in de buurt bevond.

In 1956 is begonnen met de bouw van de schuilplaats. De schuilplaatsen waren bestand tegen hevige schokken en straling. De atoomkelder die zich op het marktplein bevindt, is van het type C en bestaat uit twee ruimtes. Elke ruimte bood plaats voor 50 personen en was voorzien van een
luchtfilteringssysteem, verlichting en een toilet.

De locatie aan Langgewenst is niet de eerste keuze geweest. Allereerst was een pleintje aan de Kerkstraat aangewezen. Maar na onderzoek is gebleken dat er zoveel leidingen onder het pleintje waren waardoor de aanleg van een atoomkelder belemmerd zou worden. Vervolgens is het oog gevallen op
een terrein voor de Christelijk gereformeerde kerk aan de Zeedijk. De kerkraad was ermee eens, mits er aan hun voorwaarden voldaan werd. Een van die voorwaarden was dat kerkgangers voorrang kregen tot de atoomkelder in geval van een noodsituatie. Dit was in strijd met het openbare karakter van
de schuilplaats waardoor ook dit plan geschrapt werd. Uiteindelijk is voor het terrein aan Langgewenst gekozen. De ligging vlak bij het marktterrein is erg gunstig waardoor het in geval van nood goed bereikbaar was voor de bewoners. In vredestijd werd de atoomkelder gebruikt als opslag voor
bijvoorbeeld marktkramen. Na de opheffing van de organisatie Bescherming Bevolking in 1986 is de atoomkelder in onbruik geraakt.

Vanmorgen heeft de gemeente overleg gehad over wat er met de kelder wordt gedaan. Hij staat namelijk wel in de weg voor de werkzaamheden aan het marktplein.

Simpelweg het dak eraf zagen, bleek toch niet zo eenvoudig gelet op de zeer robuuste constructie; dit zou ten minste enkele dagen vertraging opleveren met de nodige meerkosten. Daarnaast is er een risico van zettingsverschillen indien fundamenten in de ondergrond aanwezig zouden blijven. De
kwaliteit van het nieuwe plein is dan dus in het geding.

Ter plaatse is besloten om de kelder- na documentatie door afdeling monumenten - toch geheel te verwijderen (start werkzaamheden aanstaande donderdagochtend). Straks - als het plein klaar is - zullen de contouren van de weggehaalde kelder in de nieuwe bestrating zichtbaar worden gemaakt.
Tevens zal de sloop in de uiteindelijk bouwfilm worden opgenomen.