Denk mee met EBS over buslijnennet rond Noord/Zuidlijn


Binnenkort wordt bekend wanneer de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat rijden. De start van deze metrolijn zorgt ook voor de nodige veranderingen in het buslijnennet tussen Waterland en Amsterdam. In het vervoerplan 2018 geeft openbaar vervoerbedrijf EBS deze veranderingen vorm met als doel: een
sterk OV netwerk met goede aansluitingen en overstaplocaties.

EBS betrekt u graag bij de totstandkoming van dit vervoerplan. Daarom vraagt het bedrijf u een korte vragenlijst in te vullen.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het invullen van het onderzoek kost slechts een paar minuten.

Achtergrond vervoerplan

In het vervoerplan wordt het totale openbaar vervoernetwerk in Waterland in beeld gebracht. Hierin staan onder meer een beschrijving van de buslijnen, de routes en de frequenties. De kaders voor het vervoerplan worden vastgesteld door de Stadsregio Amsterdam, de opdrachtgever van EBS. De
Stadsregio Amsterdam bekijkt of het ingediende vervoerplan past binnen het beleid, of het betrouwbaar en betaalbaar is en of het past binnen de beschikbare infrastructuur. Nadat het vervoerplan is goedgekeurd, volgt de nieuwe dienstregeling.