Berdrijventerreinen Rijswijk behalen Keurmerk Veilig Ondernemen


Gepubliceerd op: 29 juni 2016

Op 17 maart 2016 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder en Rijswijk Zuid in de gemeente Rijswijk. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk(BBR), Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk(CBBR), Politie Haaglanden en Brandweer Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid op de bedrijventerreinen
in Rijswijk te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

De afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om de bedrijventerreinen schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de volgende acties uitgevoerd: zo is de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen goed georganiseerd, is een inventarisatie opgesteld van leegstaande
panden, is de overlast van langparkeerders en autowrakken op de bedrijfsterreinen volledig verholpen en is het onderhoud van de openbare ruimte goed geregeld. Voor 2016 staan nog diverse verbeteringen ingepland.

Dat de bedrijventerreinen als veilig ervaren worden blijkt uit het feit dat van de gevestigde ondernemers zich 96,6% nooit of zelden onveilig voelt op de bedrijventerreinen.

Belangrijke actiepunten voor de toekomst zijn: het waarborgen van de kwaliteit van het groenonderhoud, het financieren van de collectieve beveiliging via BIZ/Ondernemersfonds en het versterken van de communicatie met ondernemers om de betrokkenheid bij het keurmerk te vergroten.

De gemeente Rijswijk zet zich in voor meer veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de gehele gemeente. Inmiddels zijn in diverse winkelgebieden en op alle bedrijventerreinen de eerder genoemde partijen structureel bezig met het verbeteren van de veiligheid. Rijswijk beschikt al sinds
2002 over het keurmerk voor de bedrijventerreinen.

Bouke Meekma (directeur KIWA) reikt het certificaat uit aan burgemeester Michel Bezuijen

Bouke Meekma (directeur KIWA) reikt het certificaat uit aan burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk. Ad Geerlings van de politie Haaglanden en Paul Schepman van de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk zijn bij de uitreiking aanwezig. (Foto Erwin Dijkgraaf)

* Deel Berdrijventerreinen Rijswijk behalen Keurmerk Veilig Ondernemen op Facebook
* Twitter