OM niet in cassatie in Nijmeegse scooterzaak


29 juni 2016 - Ressortsparket

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in cassatie tegen de uitspraak in de Nijmeegse scooterzaak van het hof Den Bosch van 20 juni jl. Bij deze uitspraak werden de twee mannen die in januari 2010 met hun scooter in Nijmegen op de vlucht sloegen en daarbij een voetganger doodreden, veroordeeld
wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Ze kregen celstraffen van respectievelijk vier jaar en drie jaar en negen maanden opgelegd.

Het OM is tevreden met het oordeel van het hof dat sprake is van medeplegen. Dit heeft het OM van meet af aan betoogd. Het hof oordeelde dat beide mannen nauw hebben samengewerkt bij de voorbereiding van de gewapende overval op het hotel voorafgaand aan hun vluchtpoging. Het hof vindt dat de
vlucht voor de politie en het zeer gevaarlijke rijgedrag besloten lagen in het plan om het hotel te overvallen. Daarom is volgens het hof bewezen dat sprake is van medeplegen. Beide mannen zijn dan ook schuldig bevonden aan het veroorzaken van de fatale aanrijding.

Het OM vond primair dat sprake was van medeplegen van doodslag. Subsidiair, mocht het hof niet tot een bewezenverklaring van doodslag komen, dan was, zo heeft het OM betoogd, minstens sprake van dood door schuld. Dit laatste heeft het hof ook bewezen verklaard. Wel beoordeelde het hof het
rijgedrag van de mannen als `zeer onvoorzichtig en onoplettend' (volgens artikel 6 van de Wegenverkeerswet). Dit is een minder zware schuldvorm dan de `roekeloosheid' waar het OM vond (en nog steeds vindt) dat sprake van is. Het OM is echter van mening dat dit enkele punt geen aanleiding is om
in cassatie te gaan.

Deel dit op

*