Kadernota 2017


foto van de kadernota

In de kadernota 2017 geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij het komende jaar in de gemeente Lochem wil realiseren. Afgelopen maandag, 27 juni, vergaderde de gemeenteraad hierover. De reactie van de fracties vindt u verderop in deze Berkelbode in de algemene beschouwingen.

Maandag 4 juli vergadert de raad over waar de gemeente Lochem in 2017 geld aan zal uitgeven. De besluiten die de raad dan neemt, leest u volgende week in het gemeentenieuws.