Hoorzitting Commissie bezwaarschriften


Hoorzitting Commissie bezwaarschriften
29-06-2016
[IMG] Klik om te vergroten

De Commissie bezwaarschriften gemeente Menameradiel maakt bekend dat op dinsdag 5 juli 2016 om 17.00 uur in het (gerestaureerde) gemeentehuis, Dyksterbuorren 33 in Menaam, de volgende hoorzitting zal worden gehouden.

* 17.00 uur Het bezwaarschrift van Van Diepen Van der Kroef advocaten namens mevrouw S. Bellaart-Hartman. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het college betreffende het invorderen van de kosten bestuursdwang.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Soms worden bezwaarschriften ingetrokken, wordt de aanvangstijd op verzoek gewijzigd of wordt verzocht het bezwaar achter gesloten deuren te behandelen. Mocht u een hoorzitting willen bijwonen dan wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk een dag
voor de hoorzitting zich aan te melden bij de secretaris van de commissie, mevrouw A. Hornstra via emailadres a.hornstra@menameradiel.nl.