DSC_0180_4.JPG


29 juni 2016 Maandag 27 juni organiseerden waterschap Aa en Maas, de gemeenten Deurne, Asten en Someren een inloopavond over de wateroverlast van de afgelopen weken. Burgers werden uitgenodigd hun verhaal te delen met gemeentelijke vertegenwoordigers en mensen van het waterschap. De
organisatoren waren goed vertegenwoordigd en hadden zich zichtbaar goed voorbereid op deze avond. Grote overzichtskaarten van de verschillende werkgebieden lagen op de tafels en het waterschap had posters gemaakt met daarop uitleg over de aanpak en het beleid.
DSC_0180_4.JPG Inloopavond

Bereidheid tot meedenken

Wethouder Leon van de Moosdijk, Someren: "Hoe goed we ons ook voorbereiden, het zijn de mensen die ons bezoeken, die een dergelijke avond waardevol maken. Wij zijn bijzonder tevreden met de opkomst. Maar wat mij ook hier weer opvalt, is de bereidheid van de mensen om mee te denken. Ze komen
hier naar toe om hun verhaal te doen, en kijken samen met ons verder; hoe kunnen we wateroverlast in de toekomst voorkomen of in ieder geval verminderen. Het is goed bij het afscheid te horen van de mensen dat we ze daadwerkelijk geholpen hebben. De mensen hebben natuurlijk al heel wat voor
hun kiezen gehad."

Samenwerken

Waterschapbestuurder Ernest de Groot: "Het klimaat laat zich moeilijk besturen en al helemaal niet beteugelen, zoals afgelopen tijd is gebleken. Het is onze taak de mensen te `beschermen' en dat kunnen we niet alleen, daarvoor moeten we samenwerken. Met gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat,
maar ook de inwoners. Die bereidheid is er ook bij alle partijen en daarom ben ik blij met de opzet van deze avond. We staan hier zij-aan-zij met de gemeenten. Samen staan we de mensen te woord. Samen gaan we ook zorgen dat we problemen in de toekomst kunnen beperken of liever nog voorkomen."

Verrijking van inzicht

Wethouder Theo Martens uit Asten: "We hebben vanavond een groot aantal mensen gezien en gesproken. Ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen problematiek. Aan ons de taak de grote lijn in het oog te houden zonder voorbij te gaan aan de individuele problematiek. Het verrijkt ons inzicht en
helpt ons te komen tot oplossingen. Nu zijn wij aan zet en we moeten kijken hoe we op korte en lange termijn kunnen komen tot verbeteringen. Dat doen we niet alleen, maar samen met alle waterpartners in ons gebied."

Zorgvuldig te werk gaan

Wethouder Helm Verhees van de gemeente Deurne: "Samen gaan we kijken hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, of in ieder geval te verminderen. We gaan daarbij zorgvuldig te werk, maar dienen ons tegelijkertijd te realiseren dat we niet in alle
situaties wateroverlast kunnen voorkomen. Sterker nog: `water op straat' zullen we in zekere mate moeten accepteren, maar het is onze taak de overlast daarvan tot een minimum te beperken."

Downloads

* Posters inloopavond (PDF - 1414 kB)