Save the date: Sabic ledenvergadering op 13 juli


Save the date: Sabic ledenvergadering op 13 juli

Geplaatst op 29 juni 2016
"Bericht op Connexions d.d. 28 juni 2016
SABIC en de vakorganisaties hebben gisteravond (27 juni 2016) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao van SABIC Limburg B.V. De vakorganisaties zullen het bereikte resultaat voorleggen aan hun leden. De details van dit resultaat zullen door de cao-partijen nader worden
uitgewerkt en vervolgens zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd."

Zoals je in bovenstaand Connexions bericht hebt gelezen, hebben De Unie en de andere vakorganisaties samen met Sabic aan de cao-tafel een onderhandelingsresultaat bereikt.We nodigen je van harte uit voor de ledenvergaderingen van De Unie op:

13 juli 2016 in het Maaslandcentrum te Elsoo
De vergaderingen beginnen
om 12.45, 15.15 en 17.00 uur

In de vergadering bespreken we het resultaat en lichten wij het aan je toe. Vervolgens kun je tijdens de vergadering stemmen. Tot ziens op 13 juli!

PS: Stemmen is voorbehouden aan de leden. Mocht jouw collega nog geen lid zijn dan is dat snel verholpen! https://www.unie.nl/wordlid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------English version:

Save the date! Meeting on July 13th

Dear members,

"Message on Connexions d.d. 28 June 2016:
SABIC and the Unions have reached a negotiation-result yesterday evening (June 27th) with regard to the CLA (Collective Labor Agreement) of SABIC Limburg B.V. The unions will consult their members about the result. The details of the result achieved will be worked out, and published as soon
as possible."

As you have read in the Connexions message, De Unie and the other unions along with Sabic have reached a negotiation result at the CLA table. Now we `d like to invite you to come to the meetings of De Unie on:
July 13th at Maasland Centre in Elsloo
The meetings will start
at 12:45, 15:15 and 17:00

During these meetings we will discuss the results and we will explain them to you, before you can give us your vote regarding the CLA results. We hope to see you on July 13th!

PS: Voting is restricted to our members and will take place during the meetings mentioned above.
If your colleagues are not yet members well that is an issue that can be quickly rectified!https://www.unie.nl/wordlid

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel