Onderzoek samenwerking beheer en exploitatie sportaccommodaties


woensdag, 29 juni 2016

door: webmaster

Beverwijk en Heemskerk gaan samen onderzoeken of samenwerking op het gebied van beheer en exploitatie van sportaccommodaties lonend is. Hiervoor hebben zij een intentieovereenkomst afgesloten. Het onderzoek richt zich op het beheer en exploitatie van de gymzalen, sportvelden, sporthallen en
zwembaden die beide gemeenten hebben.

Sportaccommodaties zijn van belang voor de doelstellingen van de gemeenten op het gebied van sport en bewegen, meedoen en ontmoeting. Ook vindt veel vrijwilligerswerk plaats bij sportverenigingen. Beide gemeenten vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende en
kwalitatief goede sportaccommodaties beschikbaar zijn voor hun inwoners. Betaalbaarheid, een goede bezettingsgraad van de accommodaties en een goede dienstverlening aan de inwoners en gebruikers zijn belangrijke voorwaarden. De colleges van de beide gemeenten zijn van mening dat samenwerking
op het gebied van beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties goede kansen biedt om het aanbod van sportaccommodaties op de lange termijn betaalbaar en kwalitatief goed te houden.

Zwembaden

Onderdeel van het onderzoek is ook dat de beide gemeenten het onderwerp `toekomst van de zwembaden' opnieuw gezamenlijk oppakken. In 2013 is na gezamenlijk onderzoek besloten om de huidige zwembaden in Beverwijk en Heemskerk nog tien jaar in stand te houden. Nu vinden de beide gemeenten het
belangrijk om het onderwerp weer op te pakken zodat er tijd is voor een nader onderzoek en eventuele vervolgstappen. De stichtingen en besturen die direct betrokken zijn bij het beheer en de exploitatie van de betreffende gemeentelijke sportaccommodaties zijn vooraf geinformeerd over de
plannen en de intentieovereenkomst.