Weekendafsluiting Provincialeweg (N236) tussen Driemond/ Gein en Weesp


29 juni 2016 - Nieuwsartikel

De provincie Noord-Holland sluit in de weekenden van 1 tot 4 juli 2016 en van 8 tot 11 juli 2016 de Provincialeweg N236 af voor autoverkeer tussen de kruising Driemond/Gein en de Verlengde Rijnkade in Weesp.

Om de veiligheid voor auto- en fietsverkeer te verbeteren, worden de rijbaan en het fietspad verbreed en opnieuw geasfalteerd. Daarnaast komt er bij kruispunt Loosdrechtdreef een nieuwe voetgangersoversteekplaats.

Beide weekenden vinden de werkzaamheden plaats tussen vrijdagavond 20:00 uur en maandagochtend 06:00 uur. Driemond en het Gein blijven bereikbaar vanuit Amsterdam. Voor fietsers geldt geen afsluiting.

Omleidingen

Autoverkeer van Amsterdam naar Weesp en Hilversum wordt omgeleid via de A9 en de A1. Verkeer vanuit Weesp kan beter via de Verlengde Rijnkade en het industrieterrein Noord richting de A1 rijden. De omleidingen staan langs de weg aangegeven.

Omleiding weekendafsluiting N236

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: infoN236@noord-holland.nl.

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de herinrichting van de N236 tussen de Loosdrechtdreef en de Weesperbrug. De werkzaamheden dragen bij aan een betere bereikbaarheid en een veiligere omgeving. Deze zijn naar verwachting medio 2017 afgerond.

Overzicht weekendafsluiting N236

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel