Uitwerkingsopgave college van B&W


29 juni 2016

De gemeenteraad van Almere heeft in haar vergadering van donderdag 9 juni 2016 ingestemd met het ontwikkelingsplan Poort Oost. De uitwerking hiervan is nu in handen van het college van B&W die zich de komende maanden buigt over de gewenste ontwikkel- en uitgiftestrategie. De besluitvorming
hierover vindt - gelijktijdig met de uitwerking van de proefverkaveling - na het zomerreces plaats. Het ontwikkelingsplan is vanaf eind juni op te vragen via: almere.nl/poortoost