Groen licht van Provinciale Staten voor overnachtingshavens - Provin..


Provinciale Staten van Gelderland hebben het provinciaal inpassingsplan Overnachtingshaven Lobith op 29 juni 2016 vastgesteld. Het plan maakt de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp mogelijk. Dit is van groot
belang voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer op de rivier.

Schip bij overnachtingshaven

Schippers in haven

De overnachtingshavens zorgen ervoor dat schippers niet langer op de rivier voor anker hoeven te gaan. Op dit moment is bij Lobith sprake van een ligplaatsentekort voor de binnenvaart. In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de provincie Gelderland met de gemeente
Rijnwaarden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen bepaald.

Meer ligplaatsen

De samenwerkende overheden kozen voor een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. Hier komen circa 50 ligplaatsen voor schepen tot 135 meter. De bestaande, verouderde haven bij Tuindorp (Tolkamer) wordt gemoderniseerd en biedt straks ruimte aan 18 ligplaatsen voor schepen tot
110 meter. Het inpassingsplan maakt het werk aan deze havens mogelijk en regelt bovendien de benodigde natuurcompensatie en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Spijksedijk van Tolkamer tot aan de Duitse grens.

Terinzagelegging

Het provinciaal inpassingsplan ligt samen met de vijf belangrijkste vergunningen van donderdag 7 juli tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Deze doet naar verwachting begin 2017 uitspraak over eventueel ingestelde
beroepen. Meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep is vanaf 7 juli te vinden op de documentpagina van overnachtingshaven Lobith.

Uitvoering

Rijkswaterstaat Oost-Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. In de uitvoeringsfase blijven provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden betrokken via een bestuurlijke begeleidingsgroep. De oplevering van de moderne ligplaatsen in Overnachtingshaven Tuindorp is
voorzien in 2017. De aanleg van de nieuwe Overnachtingshaven Spijk is naar verwachting in 2020 afgerond.

Gepubliceerd op: woensdag 29 juni 2016