Glas scheiden


Geschreven op: 29-06-2016 Gewijzigd op : 29-06-2016

glas met deskel en restjes.jpg

glas met deksel en restjes

De scherven van lege glazen flessen en potten worden gebruikt voor de productie van nieuw glazen verpakkingsmateriaal.

Glas is 100% recyclebaar. Hergebruik bespaart veel grondstoffen en energie. Al het verpakkingsglas hoort in de glasbak.

Toch komt nog 19% in de vuilnisbak terecht. Vaak zijn dit potjes en flessen met restjes. Deze mogen gewoon in de glasbak. In de gemeente Woerden staan op ruim 32 locaties glasbakken die u kunt gebruiken. Met de huidige scheidingsmogelijkheden bij de glasrecycling zijn ook potjes en flessen met
deksel en restjes geen probleem. Al het verpakkingsglas is welkom.

Glas van ruiten (zogenoemd vlakglas) is ook 100% recyclebaar. U kunt dit glas inleveren bij de Milieustraat, Pijpenmakersweg 4 in Woerden. U kunt 24x per jaar gratis uw afval wegbrengen naar de Milieustraat. Vergeet uw afvalpas niet!