Jaarstukken 2015 en kadernota 2017-2020


De kadernota 2017-2020 geeft vroegtijdig inzicht in de financiele knelpunten en mogelijke beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2017. Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur staat voor keuzes in het sociaal-economisch beleid in de volle breedte. Daarom zijn in de kadernota deels de maatregelen opgenomen uit het sociaal-economisch uitvoeringsplan (momenteel in voorbereiding). Daarnaast wil het college financiele ruimte creeren voor een aantal
andere ontwikkelingen. Behalve de kadernota verschijnen ook de Jaarstukken 2015. Hieruit blijkt dat het jaar 2015 wordt afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van EUR 908.737.* Bekijk het persbericht.
* De stukken vindt u op http://www.mijnbabs.nl/BabsonlineSluis/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=IBABS-100030472&FoundIDs=#result.Het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/ Middelen op dinsdag 5 juli a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 14
juli a.s. om 19.30 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.