Zuid-Hollandse pilots regionale energiestrategie gestart


De Zuid-Hollandse regio's Drechtsteden en Midden-Holland zijn op 22 juni gestart met pilots binnen de Green Deal Regionale Energiestrategieen. In deze samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, gemeenten, provincie Zuid-Holland, waterschappen en
bedrijven wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om als regio's in 2050 energieneutraal te worden.

Het doel van deze samenwerking is om maatregelen te versnellen, die nodig zijn om de eerder afgesproken energiedoelstellingen daadwerkelijk te behalen. De samenwerking is gericht op:

* het vergroten van het draagvlak voor maatregelen
* het verkrijgen van beter inzicht in lokale mogelijkheden
* het besef dat het tijd is om nu kansen te benutten

Ambitie

De partijen hebben daarom de gezamenlijke ambitie om op korte termijn te starten met de uitvoering van de meest kansrijk geachte en concrete projecten. Daarnaast zal een uitvoeringsprogramma voor de middellange termijn opgesteld worden. De kennis die met deze manier van samenwerking wordt
opgedaan wordt vervolgens ook verspreid naar andere regio's.

Energietransitie

Regionale samenwerking is 1 van de 5 strategieen die de provincie inzet om de energietransitie te versnellen in de Energieagenda. De Energieagenda staat 5 juli op de agenda van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Han Weber: "Energietransitie is een economische kans en een noodzaak: voor behoud van welzijn en welvaart moeten we de transitie maken naar schone, betrouwbare en toekomstbestendige energiebronnen. De rol van de provincie is vooral het verbinden van initiatieven uit de hele
provincie en ervoor zorgen dat de koplopers hun kennis kunnen overdragen. Deze pilot voorziet hierin."