College steunt initiatief BKL zonnepanelen op bedrijfspanden


Geplaatst: 29-6-2016

Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten een initiatief van de Bedrijfskring Lelystad (BKL) te steunen, waarbij daken van Lelystadse ondernemingen worden benut voor opwekking van duurzame zonnestroom. De steun bestaat uit een bijdrage aan het voorbereidingstraject. In een later
stadium zal worden bekeken of kan worden bijgedragen aan de financiering van de realisatie van het project.

Zonnepaneel

Bijdrage aan doel gemeente

De BKL heeft haar initiatief op 28 juni 2016 gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering. Het plan is om 15.000 zonnepanelen te plaatsen op bedrijfsdaken, waarbij voor de deelnemende bedrijven bestaande drempels zoals een lange terugverdientijd en veel `geregel' worden weggenomen. Het
plan levert bij realisatie een bijdrage aan het doel van de gemeente om in 2025 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling houdt in dat het energieverbruik, exclusief verkeer en vervoer, geheel duurzaam wordt opgewekt binnen de gemeentegrenzen.

Voorbereiding

Daarnaast draagt het project bij aan een groen imago van Lelystad en levert het werkgelegenheid op. De komende tijd gaat BKL deelnemers werven en SDE+-subsidie aanvragen bij het Rijk. Realisatie is voorzien in 2017.