Wijkraad komt met eigen plan tegen sluipverkeer


* 29 juni 2016

Wat doe je als je niet blij bent met sluipverkeer in de wijk? Buurtbewoners van de Churchilllaan besloten om zelf met een plan te komen om de straat rustiger en veiliger te maken. En met succes.

Doorzettingsvermogen

Met humor en doorzettingsvermogen bleek de wijkraad ver te kunnen komen. "We hebben verkeerskundig bureau BVA in de arm genomen, gevonden via Google en betaald uit het potje van de wijkraad. Een sigaar uit eigen doos voor de gemeente dus. Onze opdracht aan BVA was om een simpele manier te
bedenken om het gebied rond de Churchilllaan rustiger en veiliger te maken."

Vier stappen

Verkeerskundige Jan Haveman van bureau BVA ging met die opdracht aan de slag. "Begin 2015 zijn we benaderd door de werkgroep en ik ben terplekke aanwezig geweest voor een schouwing. Naar aanleiding daarvan hebben we een herinrichtingsplan ontworpen, waarbij rekening is gehouden met de wensen
van de bewoners en de kosten voor de gemeente. Door het project in vier fases op te delen, is het overzichtelijker en budgettair beter uitvoerbaar geworden."

Toch bleef het lastig om het plan uitgevoerd te krijgen, vertelt Postuma. "Ook met dit rapport op zak kwamen we er in eerste instantie niet doorheen bij de gemeente. Wethouder Cora-Yfke Sikkema is bij onze zomerborrel geweest, wat we zeer op prijs stelden, maar ook dat mocht niet baten. Pas in
januari 2016 is het rapport opnieuw ter sprake gekomen, omdat er groot onderhoud in de wijk nodig is."

Andersom

Een project als dit is financieel alleen uitvoerbaar als het in combinatie met groot onderhoud wordt gedaan, vertelt Martijs Hoefakker, procesmanager bij de gemeente. Dat groot onderhoud bestaat uit werkzaamheden aan het riool, de aanleg van drainage en het opnieuw aanleggen de weg (zowel de
fundering als de verharding). Dat betekent dat de straat toch al open moet; een mooi moment om de herinrichting meteen mee te pakken. "Meestal komt de gemeente dan met een voorstel naar de bewoners, maar in dit geval is het andersom."

Kunnen andere wijkraden ook zelf met zo'n herinrichtingsplan komen? Hoefakker: "Dat is mogelijk, maar uitvoering daarvan gaat wel altijd in combinatie met een noodzaak tot verandering. Zoals in dit geval het groot onderhoud. Dit project is wel een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot
iets moois. De wensen van de bewoners worden serieus genomen."

Vervolg

Op dit moment worden de bewoners uitgebreid geinformeerd over het project. De gemeente heeft BVA gevraagd om een vervolgplan voor de uitvoering te maken, waarin alles in detail staat aangegeven, van de kosten tot en met de benodigde materialen. Dit plan wordt in oktober verwacht. De uitvoering
staat gepland voor de eerste helft van 2017. Lees meer op de projectpagina Churchilllaan