"De financiele positie van de gemeente blijft onverminderd solide"


Publicatiedatum:
woensdag 29-06-2016
Elke week beantwoordt de burgemeester in zijn column een vraag. Deze week: "Het college heeft vorige week de Voorjaarsrapportage gepresenteerd, hoe staat ons huishoudboekje ervoor?"

Burgemeester Theo Weterings:

"Dat is op orde. De begroting laat een klein tekort zien van EUR 0,6 miljoen euro op een totaal van ongeveer EUR 400 miljoen euro. Onze spaarpot, de algemene dekkingsreserve groeit en de algemene lasten stijgen niet. "De financiele positie van de gemeente blijft onverminderd solide" aldus
wethouder Financien Derk Reneman.

Donderdag 30 juni stelt de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage vast tijdens de zogenaamde Algemene Beschouwingen. De Voorjaarsrapportage is een van de vier belangrijke stukken waarmee de raad jaarlijks de financiele en beleidsmatige kaders van de gemeente bepaalt. De andere stukken zijn de
Najaarsrapportage, de Programmabegroting en de Jaarstukken. We kunnen niet anders dan concluderen dat het goed gaat met Haarlemmermeer. We vormen een economische motor van de Metropoolregio Amsterdam en behoren tot de meest welvarende en veiligste gemeenten van Nederland. Zoals blijkt uit de
jaarlijkse Atlas voor gemeenten (over de vijftig grootste gemeenten van Nederland) en de onlangs gepresenteerde cijfers van de Misdaadmeter van Algemeen Dagblad.

Haarlemmermeer is daarnaast een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie. Met het rapportcijfer 8,17 staat de gemeente opnieuw op de eerste plaats in het onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Het afgelopen jaar verwelkomde Haarlemmermeer maar liefst 18 nieuwe internationale
bedrijven. Het totaal aantal werkzame personen is ruim 155.000 (inclusief deeltijd). Nog nooit was de werkgelegenheid in Haarlemmermeer zo hoog.

Dat we ook dit jaar weer de belangrijke lijstjes aanvoeren, komt niet door af te wachten, maar door te pionieren en te ondernemen. We zijn trots op dit resultaat in de wetenschap dat we het alleen kunnen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.""