Nieuwe Haagse subsidieregeling voor elektrische autos


Nieuwe Haagse subsidieregeling voor elektrische autos

Gepubliceerd:
29 juni 2016

Laatste wijziging:
29 juni 2016

De gemeente Den Haag verstrekt vanaf 1 juli subsidie voor de aankoop van elektrische auto's voor particulieren en bedrijven. Met deze regeling wil de gemeente elektrisch vervoer in de stad verder stimuleren. Bij aankoop van een nieuwe auto, bestelauto of taxi geeft de gemeente vijfduizend euro
subsidie, bij een tweedehands auto gaat het om drieduizend euro.

Elektrisch rijden is goed voor de luchtkwaliteit. Om die reden zijn er verschillende regelingen op het gebied van elektrisch vervoer in Den Haag. Zo worden er door de hele stad laadpalen neergezet (er staan er inmiddels vijfhonderd), komen er vijf nieuwe snellaadstations en brengt de gemeente
elektrisch rijden op uiteenlopende manieren onder de aandacht.

Elektrische auto's zijn in de aanschaf duurder dan niet-elektrische auto's. Door een deel van het verschil te subsidieren, wil de gemeente particulieren en bedrijven verleiden om schoon te gaan rijden. Voor mensen die veel rijden, zoals bijvoorbeeld taxi's, is elektrisch rijden het meest
interessant. Zij verdienen de aanschaf het snelste terug dankzij de lagere energiekosten per kilometer en de lagere kosten voor onderhoud. Maar ook voor particulieren is de regeling interessant. Voor hen is dit de eerste regeling die elektrisch rijden dichterbij brengt.

Er zijn wel voorwaarden waar de subsidie aan verbonden is: alleen volledig elektrische auto's komen in aanmerking, de subsidie-aanvrager moet in Den Haag wonen en een aanvrager kan voor maximaal vier voertuigen subsidie krijgen.