Nieuwe passen regiotaxi


Op 1 september gaat in de regio Arnhem-Nijmegen een nieuwe Regiotaxi rijden.
De gemeente heeft nieuwe vervoerders gecontracteerd en er is een nieuwe organisatie ingericht voor de afhandeling en planning van de rit-aanvragen. Per 1 september worden ook nieuwe Wmo-regiopassen uitgegeven.

Uitgangspunten

Bij de uitgifte van de nieuwe WMO-regiopassen hanteren we de volgende uitgangspunten:

* Er komt met ingang van 2017 een limiet op de pas van 1500 km per jaar.
* Bij een combinatie met een tweede vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel) wordt de limiet 750 km per jaar.
* Er wordt geen regiotaxi pas afgegeven in combinatie met een gehandicaptenparkeerkaart
* Pashouders die in 2015 geen gebruik hebben gemaakt van de pas, krijgen niet automatisch een nieuwe pas verstrekt.

Het zijn uitgangspunten. De specifieke situatie bepaalt of en welke pas wordt verstrekt.

Inwoners krijgen een brief

Alle huidige Wmo-regiopashouders krijgen in de maand juni een brief. In de brief staat beschreven of een nieuwe pas wordt verstrekt en het aantal kilometers dat met de nieuwe pas kan worden gereisd in 2017. In 2016 is het nog mogelijk om te reizen zonder limiet. Heeft u naar aanleiding van de
brief nog vragen, dan kunt u terecht bij het Sociaal Meldpunt.