Verlenging bevel Instituut Mondzorg en beeindiging bevel Tandtechnis..


Nieuwsbericht | 29-06-2016

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het bevel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 27 mei 2016 heeft gegeven aan de mondzorginstelling, bekend onder de namen Instituut Mondzorg en Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. in Weert, op 3 juni 2016 verlengd.

Verlenging bevel

Dit bevel houdt in dat deze zorgaanbieder geen mondzorg meer mag (laten) verlenen en gesloten blijft totdat de zorgaanbieder naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen.

Einde bevel

Op 10 juni 2016 heeft de Minister besloten om het bevel voor het Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. te beeindigen. Binnen het Tandtechnisch laboratorium mogen dus weer tandtechnische laboratoriumwerkzaamheden plaatsvinden. Het bevel voor het Instituut Mondzorg blijft wel van kracht.

Meer informatie

* Verlengingsbesluit bevel Instituut Mondzorg Weert 3 juni 2016 29-06-2016 | PDF-document, 179 kB
* Beeindigingsbesluit bevel Tandtechnisch Laboratorium TTLC Weert 10 juni 2016 29-06-2016 | PDF-document, 145 kB