Graven in de schaduw van Herberg De Gekroonde Zwaan


29-06-2016 De afgelopen weken is aan de Zesstedenweg 203 te Grootebroek in opdracht van de gemeente Stede Broec een archeologische opgraving uitgevoerd.
Hierbij zijn archeologische resten aangetroffen van het leven in de afgelopen acht eeuwen tussen kerk en het stadhuis. Resten van de eerste ontginning in de middeleeuwen, het opwerpen van een binnenkade en het bouwen van een huisterp voor een houten huis en het vrolijke leven rond een oude
dorpskroeg zijn teruggevonden. Op deze plek stond tot in de 20ste eeuw de bekende herberg `De Gekroonde Zwaan'.

Vondsten

Een puntgave insigne van een Davidsster, resten van bewoning uit de 16e tot 20e eeuw, aardewerk en glazen bekers uit de tweede helft van de 17de eeuw zijn vondsten die zijn gedaan. Ook zijn een aantal waterputten van gestapelde zoden en mestkuilen gevonden. In een van de mestkuilen lag een
vrijwel complete 14de-eeuwse ijzeren zeis van maar liefst 91 cm lang. De zeis werd gebruikt bij het afmaaien van gras of graan. Dergelijke vondsten zijn zeer zeldzaam. In het persbericht van het Westfries Archief leest u de verhalen achter de vondsten.

Plan De Zwaan

Met de sloop van het voormalige cafe `De Gekroonde Zwaan', het aangrenzende winkeltje en het oude verenigingsgebouw `de Ark', is langs de Zesstedenweg ter hoogte van de Raadhuislaan een lege plek in het lint ontstaan. Locatie `De Zwaan' heeft vanwege haar unieke ligging midden in het dorp alle
mogelijkheid voor een nieuwe, kwalitatieve woningbouwlocatie.
Door Stedenbouwkundig bureau Urhahn uit Amsterdam is een `ontwikkelkader' opgesteld voor de invulling van deze lege plek. Binnenkort worden een aantal projectontwikkelaars uitgenodigd een aanbieding te maken voor deze plek.