Den Haag stimuleert talent in cultuursector


Den Haag stimuleert talent in cultuursector

Gepubliceerd:
29 juni 2016

Laatste wijziging:
29 juni 2016

Het Haagse cultuurbeleid richt zich de komende vier jaar op talentontwikkeling, artistieke vernieuwing en samenwerking. In het Haagse Kunstenplan 2017-2020 stromen dertien nieuwe instellingen in. "Artistiek talent krijgt in Den Haag alle ruimte", zo concludeert wethouder Joris Wijsmuller
(Cultuur). Met deze keuzes neemt de gemeente het advies van de Adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 grotendeels over.

Den Haag - de tweede cultuurstad van Nederland - stelt voor de periode 2017-2020 jaarlijks 51,7 miljoen euro beschikbaar voor de Haagse kunstensector. 95 cultuurinstellingen vroegen een bedrag van 65,6 miljoen euro aan. In het Kunstenplan 2017-2020 zijn 13 nieuwe aanvragen gehonoreerd. Twee
instellingen uit het huidige bestel krijgen vanaf 2017 geen subsidie meer: Toneelgroep De Appel en het Indian Film Festival The Hague.

Op enkele punten wijkt het college af van het commissie-advies. De subsidie voor Festival Classique blijft gehandhaafd vanwege het belang van dit festival voor de economie en de popularisering van de klassieke muziek. Ook het Zuiderparktheater kan op basis van een nieuw plan nog in aanmerking
komen voor subsidiering. Het college continueert ten slotte de huidige subsidie voor het Eschermuseum vanwege mogelijke ontwikkelingen in de plannen voor het Museumkwartier.

Artistieke vernieuwing
Met het nieuwe Kunstenplan bouwt Den Haag na jaren van bezuinigen weer aan kunst en cultuur. Waar talentontwikkeling en artistieke vernieuwing door landelijke en gemeentelijke bezuinigingen onder druk stonden, investeert Den Haag ruim 500.000 euro in jonge makers binnen de dans, theater,
muziek, e-cultuur en cross-overs daarvan door middel van (gerichte) ondersteuning aan instellingen als Korzo, Kalpana, MEYER-CHAFFAUD, Zaal 3, DeDDDD, Musicon, Aight, LOOS, TodaysArt, Rewire, en PIP. Een belangrijke groep van jonge, talentvolle kunstenaars blijft hiermee aan de stad verbonden.

Publieksbereik
Naast talentontwikkeling ligt er in het Kunstenplan 2017-2020 een belangrijk accent op een groter publieksbereik onder meer groepen Hagenaars. De zogenaamde `cultuurankers' - theaters, twee bibliotheekfilialen en een museum - in de acht stadsdelen spelen daar een cruciale rol in. Daarnaast
investeert Den Haag in een aantal instellingen die zich meer specifiek richten op een jong en cultureel divers publiek: instellingen als Kalpana, CultureClash4U, Musicon en Art-S-Cool zijn nieuw in het Kunstenplan. Aight krijgt een fors hogere subsidie. Den Haag blijft bovendien volop inzetten
op goed cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere. De Haagse basisscholen krijgen jaarlijks EUR 450.000 extra voor schoolvoorstellingen en museumlessen.

Instellingen kunnen tot 22 juli hun zienswijze indienen bij het college. In oktober stelt de Gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het Kunstenplan 2017-2020 definitief vast.

Het Kunstenplan is te lezen via http://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3675116/1/RIS294600_bijlage_Concept_meerjarenbeleidsplan_Kunst_en_Cultuur_2017-2020