Omgevingsvergunningen betonwerken Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzag..


29 juni 2016 - Nieuwsartikel

Aannemersconsortium OpenIJ heeft omgevingsvergunningen voor de eerste definitieve bouwdelen, de betonwerken, van de nieuwe zeesluis aangevraagd.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft hiervoor op 22 en 29 juni 2016 de ontwerpbeschikkingen ter inzage gelegd.

Omgevingsvergunning

In de ontwerpbeschikkingen staat dat het aannemersconsortium de betonwerken voor de sluishoofden wil gaan maken. De betonwerken (de drempel en de sponning) zijn onderdeel van de sluishoofden van de nieuwe zeesluis IJmuiden. In de sluishoofden worden later de sluisdeuren aangebracht.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, tekeningen en de andere bijbehorende stukken zijn van 22 juni tot 4 augustus 2016 (Buitensluishoofd zeezijde) en van 29 juni tot 11 augustus 2016 (Binnensluishoofd Kanaalzijde) (digitaal) te vinden op www.odnzkg.nl. Kijk onder `Bekendmakingen' en klik op
Bekendmakingen Zeetoegang IJmond, cluster 14 en 15. De stukken liggen ook ter inzage bij de provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem) en de gemeente Velsen (Dudokplein 1 te Velsen).

Nieuwe zeesluis

In 2016 start aannemersconsortium OpenIJ met de aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. De komst van de nieuwe zeesluis in IJmuiden zal de bereikbaarheid van de havens in de Amsterdamse havenregio verbeteren en de economie in de regio stimuleren.

Nu de realisatie van de zeesluis in beeld komt, start ook het vergunningentraject. Voor de realisatie zijn veel verschillende vergunningen nodig. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied cooerdineert de vergunningen in opdracht van de provincie Noord-Holland. Hierdoor is er een loket, waar
informatie over de vergunningen en het indienen van zienswijzen te vinden is.

Aannemersconsortium OpenIJ en Rijkswaterstaat vragen de benodigde vergunningen aan. De ontwerp-vergunningen worden ter inzage gelegd, voordat de vergunningen definitief worden verleend. Dan bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Alle informatie over de vergunningen is te vinden
op www.odnzkg.nl.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel