Bebording Zegveld


Geschreven op: 29-06-2016 Gewijzigd op : 29-06-2016

opruimactie verkeersborden zegveld (web).jpg

opruimactie verkeersborden zegveld

`Grote schoonmaak' bebording Zegveld.

Samen met dorpsplatform Zegveld zijn in het najaar van 2015 alle verkeersborden kritisch bekeken. Dit heeft geresulteerd in een lijst met borden die weggehaald kunnen worden en borden die juist moeten blijven. Deze zomer gaat het team wijkbeheer overbodige borden opruimen en overige
verkeersborden in Zegveld schoonmaken.

Kritische blik is periodiek nodig

Wethouder Margot Stolk licht toe: "Na het ophogen van verschillende hoofdwegen in Zegveld bleek dat het qua bebording en verkeersbesluiten een beetje een rommeltje was geworden. Er stonden borden die geen functie meer hadden of verkeersborden die elkaar tegenspraken. Kortom het was tijd voor
een kritische blik. Voor alle verkeersborden en eventueel onderliggende verkeersbesluiten is uitgezocht wat juridisch noodzakelijk was. Voor 112 plekken bleken we eens goed te moeten nadenken of hier nog een verkeersbord wenselijk was."

Samen optrekken met dorpsplatform

Na de inventarisatie van alle aanwezige verkeersborden en verkeersbesluiten in Zegveld heeft de gemeente contact gezocht met het dorpsplatform en wijkagent. De lijst met bevindingen is met hen gedeeld en gevraagd of zij nog aanvullingen (of veranderingen) hadden op dit overzicht. Hierop zijn
nog een aantal locaties aan de lijst toegevoegd.

Team wijkbeheer klaart de klus

Na maanden van voorbereiding is het nu tijd voor de uitvoering. Het team wijkbeheer van de gemeente Woerden klaart de komende weken zelf deze klus. Elke week gaat het team een dag of dagdeel aan de slag in Zegveld. Naast het weghalen van overbodige verkeersborden, maken de medewerkers van
wijkbeheer ook blijvende borden schoon, zetten ze weer recht etc. Als alles meezit is de opruim- en schoonmaakronde voor het einde van de zomervakantie afgerond.