Gemeente Vlagtwedde - Tegemoetkoming zorgkosten 2016


RSS

Met de verschuiving van ondersteuningstaken van het Rijk naar de gemeenten, zijn twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit betreft de Wtcg en de CER. Veel mensen met een ziekte of beperking kregen voorheen door deze regelingen jaarlijks een
tegemoetkoming voor hun hoge zorgkosten.

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd een regeling te treffen om mensen met een laag inkomen en die extra zorgkosten hebben, financieel tegemoet te komen. Als alternatief biedt de gemeente Vlagtwedde sinds 2015 een collectieve ziektekostenverzekering GarantVerzorgd via Menzis aan. Daarnaast biedt
de gemeente Vlagtwedde een eenmalige tegemoetkoming in de zorgkosten aan. De hoogte van de tegemoetkoming is in 2016 maximaal EUR 250,- per persoon.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming:

* u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Vlagtwedde;
* u verblijft rechtmatig in Nederland;
* u heeft uw verplicht eigen risico `a EUR 385,- in 2016 volledig benut;
* u maakt GEEN gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis;
* u komt niet in aanmerking voor de inkomenscompensatie in verband met arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ, via het UWV;
* u verdient tot maximaal 130% van het sociaal minimum, inclusief vakantietoeslag (vt).

Deze bedragen zijn per 1 juli 2016:

* gehuwden/samenwonenden tot 65 jaar max. EUR 1.814,71 per maand, incl. vt;
* vanaf 65 jaar max. EUR 1.949,43 per maand, incl. vt;
* alleenstaanden tot 65 jaar max. EUR 1.270,30 per maand, incl. vt;
* vanaf 65 jaar max. EUR 1.427,82 per maand, incl. vt.

Aanvragen

Vanaf 1 juli 2016 kunt u bij de gemeente Vlagtwedde een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming zorgkosten. De aanvraag geldt voor 2016 en deze dient uiterlijk op 31 maart 2017 te worden ingediend.

Inwonende kinderen boven de achttien jaar met geen of weinig inkomen kunnen ook voor deze tegemoetkoming in de zorgkosten in aanmerking komen. Zij dienen zelf een aanvraag te doen.

Aanvraagformulier

Voor het doen van een aanvraag moet u een formulier invullen. Het formulier is verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis en bij de Steunstees. U kunt het formulier ook downloaden via vlagtwedde.nl . Bij het aanvraagformulier stuurt u een recent bewijs van uw inkomen mee, zoals een kopie
van een loonstrookje/uitkeringsbewijs of bankbijschrijving. Tevens dient u een overzicht van uw zorgkosten in 2016 mee te zenden en een kopie van uw identiteitskaart of paspoort.

Uw aanvraagformulier met bijlagen kunt u zenden naar het college van burgemeester en wethouders of sturen via info@vlagtwedde.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie verzoeken wij u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur te bellen met tel. (0599) 320 220.

Gepubliceerd op: 29 juni 2016