Herinrichting Oostsingel


Geschreven op: 29-06-2016 Gewijzigd op : 29-06-2016

oostsingel voor herinrichting 2016.jpg

Oostsingel herinrichting 2016

Op maandag 11 juli starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oostsingel.

Zo worden onder andere de riolering en het wegdek vervangen, maar ook de openbare verlichting vernieuwd en wordt de straat 30 km/u gebied. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Tijdens de herinrichting is de weg in delen voor doorgaand verkeer afgesloten en zijn er
omleidingen. Naar verwachting is het werk aan de Oostsingel halverwege oktober afgerond.

Tymon de Weger, wethouder beheer openbare ruimte: "Op de Oostsingel moet de riolering dringend vervangen worden en ook de huidige inrichting is toe aan verbetering. Daarom gaan we daar flink aan de slag. Zo wordt de riolering voor verschillende woningen vervangen en opnieuw aangesloten. Er
wordt een apart regenwaterriool en straatkolken aangelegd. Het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers en de trottoirs en de openbare verlichting worden volledig vernieuwd. De straat wordt een 30 km/u zone met een plateau om de snelheid te verminderen. Ook worden er nieuwe
parkeermogelijkheden aangelegd. Deze krijgen een groene uitstraling voor als ze niet worden gebruikt. Ook komen er planten en bomen bij. We pakken dus alles aan wat er mogelijk is in de openbare ruimte. Zo kan de straat weer velen jaren mee en kunnen de bewoners en gebruikers blijven genieten
van dit mooie stukje Woerden."

Werk in vier fases

De werkzaamheden voor de herinrichting starten in de zomervakantie en worden in fases uitgevoerd. Zo kan er rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid rondom de scholen in de buurt. Ook blijven de evenementen (op het Exercitieveld) bereikbaar. Aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn. B.V.
gaat het werk in de volgende fasering uitvoeren (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur):

* Fase 1: 11 juli t/m 28 juli - deel watertoren - Wilhelminaschool
* Fase 2: 15 augustus t/m 20 september - deel voor huisnummer Oostsingel 5 t/m 13
* Fase 3: 21 september t/m 14 oktober - deel Exercitieveld - Wilhelminabrug (Parijse brug)
* Fase 4: 26 september t/m 7 oktober - deel parkje bij de voliere en plantsoen voor huisnummers Oostsingel 5 t/m 13.

Beplanting en bomen komen later in het juiste plantseizoen (najaar of voorjaar).

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

In iedere fase wordt eerst het riool vervangen, waarna puinverharding, bestrating van de rijbaan en de trottoirs worden aangelegd. Dit betekent dat de straat in de bovenstaande fases volledig opengebroken wordt en niet bereikbaar is voor (doorgaand) verkeer. Hiervoor worden omleidingsroutes
via bebording aangegeven. Ook parkeren is niet mogelijk. Voetgangers kunnen, met wat hinder, wel langs de werkzaamheden. Naar de woningen, de basisschool en de voliere worden loopschotten gelegd zodat deze met de voet bereikbaar blijven.

Exercitieveld en beschoeiing Singel

Bij de start was de herinrichting van de Oostsingel onderdeel van het project Exercitieveld Anders! In dit project staat de herinrichting van het Exercitieveld centraal. Door een veranderde prioritering van projecten in de openbare ruimte (in het Meerjarig OnderhoudsProgramma 2016-2019) en de
zieke kastanjebomen, heeft Exercitieveld Anders! 8 maanden vertraging opgelopen. Aangezien de herinrichting van de Oostsingel grote prioriteit heeft, en niet afhankelijk is van de kastanjebomen op het veld, zijn de werkzaamheden van elkaar los gekoppeld. Wel is voor het ontwerp van de
herinrichting de winnende schets van het Exercitieveld als basis gebruikt. Samen met de landschapsarchitecten is een vertaling gemaakt naar de Oostsingel. Na de zomer wordt het project Exercitieveld Anders! weer opgepakt. De planning van de beschoeiingswerkzaamheden aan de Singel worden hier
ook op aangepast.