Leefbaarheid in Stokhasselt verbeteren


29 juni 2016
Deel van de wijk Stokhasselt

De gemeente en de politie nemen maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in Stokhasselt en Vlashof. Een aantal incidenten in de wijk zijn de aanleiding voor deze aanpak.

Het doel is om de overlast in het gebied terug te dringen. Er komt extra toezicht in de wijk en de politie krijgt de mogelijkheid om preventief te fouilleren. De overlast-locaties worden dagelijks schoongemaakt. Het noordelijke deel van de wijk is aangewezen als veiligheids-risicogebied. Het
gaat om het deel vanaf de Componistenlaan en de Vlashoflaan. Deze aanwijzing geeft de politie extra mogelijkheden om te zorgen voor een veilige buurt. Dit geldt alleen zolang het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

Aanspreken

De politie gaat de komende tijd op diverse plekken acties uitvoeren. Het kan zijn dat agenten passanten aanspreken en vragen stellen. De politie doet dit om samen met bewoners de wijk veilig en leefbaar te maken en te houden. De gemeente en de politie vragen hiervoor begrip en medewerking.
Bewoners kunnen ook zelf een steentje bijdragen. Als ze een situatie niet vertrouwen, kunnen ze dit melden bij de politie of de gemeente. Alle bewoners in Stokhasselt hebben een brief van de gemeente ontvangen over dit onderwerp. Daarin staan onder meer adviezen en tips.