Bijeenkomst wateroverlast Weverstraat


Op woensdag 6 juli 2016 organiseren wij samen met de werkgroep Weverstraat een informatiebijeenkomst over de aanpak van de wateroverlast in de Weverstraat en de herinrichting ervan. Vanaf 19.00 uur bent u daarbij van harte welkom in het Filmhuis Oosterbeek aan de Weverstraat 85.

Programma

Tijdens de inloop kunt u het Voorlopig Ontwerp van de Weverstraat bekijken. Vervolgens legt werkgroeplid Rob van der Zon kort uit hoe het proces tot nu toe is verlopen. Projectleider Bas Jansen van de gemeente Renkum vertelt daarna hoe de inhoud van het Voorlopig Ontwerp tot stand is gekomen.
En landschapsarchitect Christiaan Pfeiffer laat zien hoe de nieuwe Weverstraat er boven de grond uit gaat zien. Na een korte pauze kunt u deelnemen aan de workshop `Uitvoering'. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn er allerlei omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden.
Wij willen graag van u als bewoner of ondernemer weten wat er bij u leeft. Welke knelpunten en overlast ziet u? Wij gaan graag met u in gesprek om te achterhalen wat wij als gemeente voor u kunnen betekenen. Maar ook welke bijdrage u zelf wilt leveren om deze knelpunten op de lossen of de
overlast te verminderen.

19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door werkgroeplid Rob van der Zon
19.40 uur: Presentatie Voorlopig Ontwerp door projectleider Bas Jansen
20.00 uur: Presentatie Inrichting door landschapsarchitect Christiaan Pfeiffer
20.20 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen
20.30 uur: Pauze
20.45 uur: Workshop `Uitvoering'
22.00 uur: Einde

Meer informatie

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Ga hiervoor naar onze Facebookpagina: www.facebook.com/wateroverlastweverstraat. Of kijk voor meer informatie op www.renkum.nl/wateroverlast