Bewonerswerkgroep Rijsenhout-Zuid kiest voor vaak inzamelen


Publicatiedatum:
woensdag 29-06-2016
Vaker inzamelen, het liefst met duurzaam transport en zoveel mogelijk alle grondstoffen laten ophalen. Dat is voor iedereen makkelijk. Daarom kiest de bewonerswerkgroep (BWG) Rijsenhout-Zuid voor deze optie.

Helemaal anders

De BWG was het unaniem eens over dit uitgangspunt:

`Als je het anders wilt, dan moet je het ook radicaal omgooien. Niet maar een klein dingetje doen, want dan blijven mensen in hun routines hangen'.

Maar over de overige punten ontstond er discussie. Want zo zei er een:

`Wat voor mij ideaal is, is dat voor mijn buurman misschien helemaal niet. Is er ook een systeem waarin nog individuele keuze-opties mogelijk zijn?'

En een ander vroeg:

`Voor Meerlanden betekent onze keuze misschien ook wel wat, kan dat allemaal?'Compostfabriek

Aan het begin van de avond kregen de leden een rondleiding op het terrein van afvalbedrijf Meerlanden. De verwondering en bewondering voor het werk van Meerlanden was groot. Dat werd na afloop zo onder woorden gebracht:

'Er wordt meer met het groente, fruit- en tuinafval gedaan dan ik dacht.' `Mooi om te zien, de filosofie achter het scheiden wordt nu veel duidelijker.' En: `Alles van het groen wordt gebruikt in de `compostfabriek', van water, warmte en compost'.Terugblik

De leden van de BWG Rijsenhout-Zuid blikten nog even terug op de sessie met andere BWG's. De sessie werd als leuk en nuttig ervaren. Gevraagd werd waarom de keuze van de BWG van Floriande als goed is beoordeeld, terwijl zij toch nog steeds bij ondergrondse containers zijn gebleven. `Dit komt
omdat zij vanuit hun woonomstandigheden het bestaande systeem zodanig hebben omgedraaid dat zij grondstoffen makkelijker en restafval moeilijker maken', zo luidde het antwoord van afvalexpert Pieter Reus.