Start nieuwbouw Vakcollege in Stappegoor


29 juni 2016
Onderwijsgebied Stappegoor

In het gebied Stappegoor is een start gemaakt met de nieuwbouw voor het Vakcollege. Deze school komt naast het gebouw van het ROC Tilburg. De eerste paal is op 29 juni de grond ingegaan.

Wethouder Marcelle Hendrickx sloeg de eerste paal samen met een aantal studenten de grond in. Als de school klaar is, kunnen er 900 leerlingen terecht. De school wordt 10.000 m2 groot en opent de deuren in het schooljaar 2017-2018. Voor de fundering is gekozen voor schroefmortelpalen in plaats
van heipalen. Daardoor is er voorlopig geen geluids- en trillingsoverlast door de werkzaamheden.

Praktijkgericht

Het Vakcollege zit nu op 2 plekken in de stad: aan de Reitse Hoevenstraat en de Gershwinstraat. Het is een vmbo-school met praktijkgerichte opleidingen in de richtingen economie, groen, techniek en zorg & welzijn. De school valt onder de Onderwijsgroep. Landelijk gaat het vmbo-onderwijs op de
schop. Het is de bedoeling om dit onderwijs meer aan te laten sluiten op het MBO en beter in te laten spelen op de vraag naar juist opgeleid personeel vanuit het bedrijfsleven. Tilburg wil met de nieuwbouw van het Vakcollege bij de landelijke vernieuwing van het vmbo aansluiten. Daarom
investeren de gemeente en de Onderwijsgroep samen in de nieuwbouw op Stappegoor.

Studentenstad

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente wil werken aan een aantrekkelijke studentenstad met behoud en uitbreiding van het onderwijs. Fontys heeft plannen voor uitbreiding in de onderwijscampus Stappegoor.