Verlaging baanhuur voor Eindhovense tennisverenigingen


Publicatiedatum: 29 juni 2016

Eindhovense tennisverenigingen krijgen vanaf 1 augustus een verlaging van de baanhuur met 500 euro per baan. In ruil daarvoor draagt gemeente Eindhoven het dagelijkse onderhoud over aan de tennisverenigingen. De komende periode gaat de gemeente samen met tennisverenigingen, Eindhovense
Sportraad (ESR) en de tennisbond verder invulling geven aan de toekomstbestendigheid en verdere verzelfstandiging van de verenigingen.

Gemeente Eindhoven zet in op vitale en ondernemende verenigingen. Daarbij streven we naar een gezonde balans tussen de toegankelijkheid (waaronder de betaalbaarheid) van sportvoorzieningen en het duurzaam op orde brengen van de gemeentelijke sportbegroting.

Bij het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden kijken we onder meer naar de wijze van het uitvoeren van beheer en onderhoud. Bij de toegankelijkheid kijken we naar de (huur)tarieven die in rekening worden gebracht en mogelijkheden voor het in stand houden en verder ontwikkelen van
sportverenigingen.

We lichten veel sporten en sportvoorzieningen door. Zo lopen er trajecten voor onder meer ijssport, voetbal, zwemmen en binnensport. De afgelopen tijd hebben we gekeken naar tennis als een van de `businesscases'. Tennis is met circa 7000 leden de tweede 'georganiseerde' sport in Eindhoven.

Tennisbanen

De gemeente heeft het overgrote deel van de tennisbanen in eigendom en voert zelf beheer, onderhoud en exploitatie uit. In veel andere gemeenten is dit niet het geval. Tennisverenigingen zijn veelal zelfstandige verenigingen. Ook in de ogen van de verenigingen zelf, KNLTB en ESR past een
(verdere) verzelfstandiging van tennisverenigingen in het geschetste beeld.

Mede daarom is in 2014 met een gezamenlijke opdracht door het Mulierinstituut onderzoek gedaan naar toekomstmogelijkheden voor tennis. Hieruit blijkt dat de tarieven voor het huren van gemeentelijke tennisbanen relatief aan de hoge kant zijn in vergelijking met gemiddelde tarieven voor
vergelijkbare voorzieningen elders in Nederland. Daarbij is de huurprijs die aan verenigingen wordt doorbelast relatief hoog ten opzichte van de gemeentelijke onderhoudskosten.

Heeft u een opmerking over deze pagina? Geef het ons door.