Wereld te winnen voor raadsleden op Twitter


UTRECHT - Van de 8933 raadsleden zijn er 5569 raadsleden met een account op Twitter. Daarmee is 62 procent van de raadsleden actief op dit social medium, dat vooral onder politici populair is. Dit blijkt uit een onderzoek van de Utrecht Data School.

Opvallend is dat het twittergebruik onder raadsleden populair is de provincies in het midden van het land, te weten in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. De raadsleden in de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg als ook in Fryslan zijn duidelijk minder
actief op Twitter.

Deze eerste onderzoeksresultaten zijn vandaag gepresenteerd aan Raadslid.Nu door de Utrecht Dataschool. Het onderzoek is door de UDS uitgevoerd met medewerking van Buzzcapture.

Symposium Social Media

De Utrecht Data School voert in opdracht van Raadslid.Nu onderzoek uit naar het social mediagedrag van raadsleden. De definitieve eindrapportage van dit onderzoek met alle analyses verschijnt na de zomer. Tevens wordt er aan het eind van de zomer, op 29 september, een symposium over de
uitkomsten van dit onderzoek gehouden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 juni 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!